Subscribe to Front page feed

Seneste nyheder

Juni-nummeret af medlemsbladet FLID & FAKTA er netop udkommet

Tyskere ønsker ikke at have deres båd i Danmark længere

Slagelse Kommune søger en havnefoged til tiltrædelse hurtigst muligt.

Sommersæsonen ligger lige om hjørnet, og mange danskere viser interesse for at holde ferie til søs - her er en række gode råd til ophold i havnene

Havnene oplever stigende interesse for bådpladser fra danskere, der ønsker at holde ferien i hjemlandet

Stilling ønskes besat snarest muligt.

Her er opdatering fra Dansk Politi vedr. udenlandske lystsejlere

Ny kampagne fra Miljøstyrelsen giver gode råd og praktiske tips til om bundmalingen - folder på vej ud i havnene

Important message to private sailors from abroad

Ny pulje fra Friluftsraadet støtter projekter, der skaber bedre adgang til naturen.

Fælleserklæring fra FLID og Dansk Sejlunion vedr. søsætning og Corona

FLID støtter Søværnets kampagne, Havmiljøvogterne, ved at uddele poser og sække til frivillige over hele landet. Se her, hvordan du bestiller flere.

For at begrænse smittefaren, aflyses FLIDs Generalforsamling d. 18. marts 2020.

Læs om klimasikring og værn mod højvande og stormflod, om betydningen af strandbeskyttelseslinjens ophævelse og om et nyt turismesamarbejde i Mariager Fjord.

Nu kan du opdatere SejlSikkert Alarm-appen og få øget sikkerhed og nye muligheder. Blandt andet hurtig visning af havnene på Havneguide.dk

I Vordingborg Kommune søger vi ny havnefoged til Stege Havn

Tirsdag den 28. januar fik syv lystbådehavne papir på, at sikkerheden er i top.

Tirsdag den 28. januar fik syv lystbådehavne papir på, at sikkerheden er i top.

Mandag 27. januar mødtes partnerne i Havforum for at drøfte sejlforholdene, når havterritoriet skal udvikles.

Redningsstiger og udstyr, brandslukkere, førstehjælp og forureningsbekæmpelse er flere af de ting, der er på plads i lystbådehavnene i Randers og på Randers Havn, der netop er blevet certificeret som Sikker Havne.

De danske lystbådehavne har for andet år i træk rundet 1 mio. gæsteovernatninger. Et generationsskifte i havnene med flere, yngre familier i bådene løfter aktivitetsniveauet.

Nivå Havn skifter kran og er interesseret i af forære deres kran til en anden havn

Den usædvanlige varme sæson 2018 var svær at følge op, men antallet af overnatninger i 2019 nåede alligevel op på mere end 1 mio. i de danske lystbådehavne.

TrygFonden har netop bevilliget 1,5 mio. kr. til Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) for bl.a. at forebygge drukneulykker i danske lystbådehavne