Subscribe to Front page feed

Seneste nyheder

Redningsstiger og udstyr, brandslukkere, førstehjælp og forureningsbekæmpelse er flere af de ting, der er på plads i lystbådehavnene i Randers og på Randers Havn, der netop er blevet certificeret som Sikker Havne.

De danske lystbådehavne har for andet år i træk rundet 1 mio. gæsteovernatninger. Et generationsskifte i havnene med flere, yngre familier i bådene løfter aktivitetsniveauet.

Nivå Havn skifter kran og er interesseret i af forære deres kran til en anden havn

Den usædvanlige varme sæson 2018 var svær at følge op, men antallet af overnatninger i 2019 nåede alligevel op på mere end 1 mio. i de danske lystbådehavne.

TrygFonden har netop bevilliget 1,5 mio. kr. til Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) for bl.a. at forebygge drukneulykker i danske lystbådehavne

De 47 kommuner, som har søgt om at få ophævet strandbeskyttelsen, har nu endelig fået svar på deres ansøgning.

December udgaven af FLID & FAKTA er netop udkommet. Læs om en ny bevilling til bedre havnesikkerhed, Kolding Marina City, advokatens svar ved både der skifter ejer, klimatilpasning med eksempler fra havnene og mange andre havnerelevante emner, der berører drift og udvikling på lystbådehavnen.

Nu kan du hente præsentationerne fra de mange oplæg på FLIDs Efterårsseminar og kurser den 27. og 28. nov. 2019

Marstal Havn blev æret med Danske Tursejleres pris som Årets Havn for en levende stemning og masser af aktiviteter for hele familien.

47 kommuner har foreløbig ventet 1½ år på at få afgjort deres ansøgninger om ophævelse af strandbeskyttelsen på og ved havne. Men nu lover departementet, at afgørelserne udsendes primo december.

Ved By & Havns stormøde krævede Lynettens havnebestyrelse transportløsningen undersøgt.

Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark har i fællesskab nedsat et Havforum udvalg i kampen for fri og sikker sejlads i indre danske farvande

I dette nummer kan du bl.a. læse om pæle, standardlejekontrakt for helårsbeboelse og se program for årets store Efterårsseminar og Havnemesse.

Certificeringen er et led i projekt Sikker Havn, der har til formål at højne sikkerheden i de danske lystbådehavne.

FLIDs næstformand og havnemester i Svendborg Havn, Hans Søby, er gået bort

Det efterspurgte danmarkskort over lystbådehavne uddeles i den kommende tid via FLIDs medlemshavne over hele landet

Tom Elmer Christensen ansættes pr. 1 august som specialkonsulent hos Foreningen af Lystbådehavne I Danmark.

I dette nummer kan du læse temaet om havnepæle, hvilke pæle skal du vælge?

Ny ambassadør for Havnens Dag

Fremover kan medlemshavne tegne en sundhedsforsikring via FLID

Søfarts- og Miljøstyrelsen var oplægsholdere på FLIDs generalforsamling den 27. marts 2019, der også bød på nye ansigter i bestyrelsen.

På havnekontorer fordelt over hele landet uddeles havmiljøvogternes havfaldsposer og -sække

Den 27. marts afholder FLID generalforsamling krydret med en række faglige indlæg. Som noget nyt er arrangementet flyttet til Vingsted Centeret.