Subscribe to Front page feed

Seneste nyheder

Nu behøver gæstesejlere med bopæl i Norge ikke længere at leve op til 6-dages reglen

De nuværende indrejserestriktioner ændrer sig på lørdag for udenlandske turister fra en række lande klassificeret som "åbne".

TrygFonden donerer lysende redningsstiger til havne

Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark har i dag haft foretræde for Folketingets Trafikudvalg for at argumentere imod et forslag om at spærre Guldborgsund for gennemsejling

Sådan får udenlandske fastliggere med båd i DK samt tyske og Norske gæstesejlere lov til at passere grænsen.

Der åbnes yderligere for udlændinge med båd i Danmark samt for personer med bopæl i Slesvig-Holsten

Regeringens udmelding om åbning for udenlandske turister den 15. juni efterlader lystbådehavnene i uafklaret situation. FLID foreslår, at ophold i egen båd sidestilles med kravet om booking i 6 døgn.

Juni-nummeret af medlemsbladet FLID & FAKTA er netop udkommet

Tyskere ønsker ikke at have deres båd i Danmark længere

Slagelse Kommune søger en havnefoged til tiltrædelse hurtigst muligt.

Sommersæsonen ligger lige om hjørnet, og mange danskere viser interesse for at holde ferie til søs - her er en række gode råd til ophold i havnene

Havnene oplever stigende interesse for bådpladser fra danskere, der ønsker at holde ferien i hjemlandet

Stilling ønskes besat snarest muligt.

Her er opdatering fra Dansk Politi vedr. udenlandske lystsejlere

Ny kampagne fra Miljøstyrelsen giver gode råd og praktiske tips til om bundmalingen - folder på vej ud i havnene

Important message to private sailors from abroad

Ny pulje fra Friluftsraadet støtter projekter, der skaber bedre adgang til naturen.

Fælleserklæring fra FLID og Dansk Sejlunion vedr. søsætning og Corona

FLID støtter Søværnets kampagne, Havmiljøvogterne, ved at uddele poser og sække til frivillige over hele landet. Se her, hvordan du bestiller flere.

For at begrænse smittefaren, aflyses FLIDs Generalforsamling d. 18. marts 2020.

Læs om klimasikring og værn mod højvande og stormflod, om betydningen af strandbeskyttelseslinjens ophævelse og om et nyt turismesamarbejde i Mariager Fjord.

Nu kan du opdatere SejlSikkert Alarm-appen og få øget sikkerhed og nye muligheder. Blandt andet hurtig visning af havnene på Havneguide.dk