Subscribe to Front page feed

Seneste nyheder

47 kommuner har foreløbig ventet 1½ år på at få afgjort deres ansøgninger om ophævelse af strandbeskyttelsen på og ved havne. Men nu lover departementet, at afgørelserne udsendes primo december.

Ved By & Havns stormøde krævede Lynettens havnebestyrelse transportløsningen undersøgt.

Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark har i fællesskab nedsat et Havforum udvalg i kampen for fri og sikker sejlads i indre danske farvande

I dette nummer kan du bl.a. læse om pæle, standardlejekontrakt for helårsbeboelse og se program for årets store Efterårsseminar og Havnemesse.

Så er der åben for tilmelding til efterårets spændende arrangementer, der løber af stabelen den 27. og 28. november i Vingsted Hotel- og Konferencecenter.

Certificeringen er et led i projekt Sikker Havn, der har til formål at højne sikkerheden i de danske lystbådehavne.

FLIDs næstformand og havnemester i Svendborg Havn, Hans Søby, er gået bort

Det efterspurgte danmarkskort over lystbådehavne uddeles i den kommende tid via FLIDs medlemshavne over hele landet

Tom Elmer Christensen ansættes pr. 1 august som specialkonsulent hos Foreningen af Lystbådehavne I Danmark.

I dette nummer kan du læse temaet om havnepæle, hvilke pæle skal du vælge?

Ny ambassadør for Havnens Dag

Fremover kan medlemshavne tegne en sundhedsforsikring via FLID

Søfarts- og Miljøstyrelsen var oplægsholdere på FLIDs generalforsamling den 27. marts 2019, der også bød på nye ansigter i bestyrelsen.

På havnekontorer fordelt over hele landet uddeles havmiljøvogternes havfaldsposer og -sække

Den 27. marts afholder FLID generalforsamling krydret med en række faglige indlæg. Som noget nyt er arrangementet flyttet til Vingsted Centeret.

Med nyt layout. Samsø indfaser vedvarende energi på havnen, Skovshoved i kapløb med pæleorme. Bliv opdateret på reglerne om personløft med mastekranen

Samsøs største lystbådehavn er udvalgt som testhavn i EU-projekt, der skal hjælpe ø-samfund med begrænsede elnet i at øge anvendelsen af vedvarende energi.

Er du vores nye engagerede Havnefoged til vores tre fantastiske havne?

Udlej din båd og tjen 10.200 kr. skattefrit i 2019

Hvilke retningslinjer er der for lyskilder på broer og moler? Der er hjælp at hente i Søfartsstyrelsens principskitse for belysning.

Energistyrelsens planer om at etablere kystnære vindmølleparker i de indre danske farvande møder stor bekymring fra Danske Tursejlere og fra Foreningen af Lystbådehavne I Danmark

Det første ud af FLIDs fem regionale møder fandt sted i Aalborg Sejlklub, onsdag den 23. januar

Her kan du se, hvilke områder der blev erklæret ramt af stormflod efter stormen Alfrida