Subscribe to Front page feed

Seneste nyheder

Ny pulje fra Friluftsraadet støtter projekter, der skaber bedre adgang til naturen.

Fælleserklæring fra FLID og Dansk Sejlunion vedr. søsætning og Corona

FLID støtter Søværnets kampagne, Havmiljøvogterne, ved at uddele poser og sække til frivillige over hele landet. Se her, hvordan du bestiller flere.

For at begrænse smittefaren, aflyses FLIDs Generalforsamling d. 18. marts 2020.

Læs om klimasikring og værn mod højvande og stormflod, om betydningen af strandbeskyttelseslinjens ophævelse og om et nyt turismesamarbejde i Mariager Fjord.

Nu kan du opdatere SejlSikkert Alarm-appen og få øget sikkerhed og nye muligheder. Blandt andet hurtig visning af havnene på Havneguide.dk

I Vordingborg Kommune søger vi ny havnefoged til Stege Havn

Tirsdag den 28. januar fik syv lystbådehavne papir på, at sikkerheden er i top.

Tirsdag den 28. januar fik syv lystbådehavne papir på, at sikkerheden er i top.

Mandag 27. januar mødtes partnerne i Havforum for at drøfte sejlforholdene, når havterritoriet skal udvikles.

Redningsstiger og udstyr, brandslukkere, førstehjælp og forureningsbekæmpelse er flere af de ting, der er på plads i lystbådehavnene i Randers og på Randers Havn, der netop er blevet certificeret som Sikker Havne.

De danske lystbådehavne har for andet år i træk rundet 1 mio. gæsteovernatninger. Et generationsskifte i havnene med flere, yngre familier i bådene løfter aktivitetsniveauet.

Nivå Havn skifter kran og er interesseret i af forære deres kran til en anden havn

Den usædvanlige varme sæson 2018 var svær at følge op, men antallet af overnatninger i 2019 nåede alligevel op på mere end 1 mio. i de danske lystbådehavne.

TrygFonden har netop bevilliget 1,5 mio. kr. til Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) for bl.a. at forebygge drukneulykker i danske lystbådehavne

De 47 kommuner, som har søgt om at få ophævet strandbeskyttelsen, har nu endelig fået svar på deres ansøgning.

December udgaven af FLID & FAKTA er netop udkommet. Læs om en ny bevilling til bedre havnesikkerhed, Kolding Marina City, advokatens svar ved både der skifter ejer, klimatilpasning med eksempler fra havnene og mange andre havnerelevante emner, der berører drift og udvikling på lystbådehavnen.

Nu kan du hente præsentationerne fra de mange oplæg på FLIDs Efterårsseminar og kurser den 27. og 28. nov. 2019

Marstal Havn blev æret med Danske Tursejleres pris som Årets Havn for en levende stemning og masser af aktiviteter for hele familien.

47 kommuner har foreløbig ventet 1½ år på at få afgjort deres ansøgninger om ophævelse af strandbeskyttelsen på og ved havne. Men nu lover departementet, at afgørelserne udsendes primo december.

Ved By & Havns stormøde krævede Lynettens havnebestyrelse transportløsningen undersøgt.

Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark har i fællesskab nedsat et Havforum udvalg i kampen for fri og sikker sejlads i indre danske farvande

I dette nummer kan du bl.a. læse om pæle, standardlejekontrakt for helårsbeboelse og se program for årets store Efterårsseminar og Havnemesse.

Certificeringen er et led i projekt Sikker Havn, der har til formål at højne sikkerheden i de danske lystbådehavne.

FLIDs næstformand og havnemester i Svendborg Havn, Hans Søby, er gået bort