Nyt regelsæt for Frihavnsordningen i 2019

Nyt regelsæt  for 2019 fra Frihavnsordningen

I 2019 træder en række ændringer i kraft for de havne, der er med i Frihavnsordningen.

På Havneguide.dk kan I læse mere om de nye regler, via linket her: Regelsæt Frihavnsordningen 2019

Blandt andet står der i §2.2., at havnene kan opkræve FH gæsteleje, maks. 1/3 af prisen for en gæstesejler. Opkræves gæsteleje ud fra bådens størrelse, kan denne graduering videreføres til FH sejlere. Der kan opkræves el efter forbrug fra ankomstdagen. Afregnes efter måler, eller maks. Dkk 15,00 pr. døgn, hvis der ikke er måler på havnen. Øvrige ydelser, som også havnens faste medlemmer og gæstesejlere betaler for, må afregnes til samme priser som for havnens faste medlemmer og gæstesejlere. Der skal efter ønske udstedes kvittering på ovenstående.

Læs mere her