FLID har november 2023 gennemført en undersøgelse blandt lystbådehavne beliggende i områder, hvor Naturskaderådet den 20. – 21. oktober erklærede stormflod.

Formålet var at få et samlet billede af skadernes omfang og få klarlagt hvilke konstruktioner, der især er blev ødelagt. Skadernes omfang er desuden opgjort i forhold til havnenes omsætning for at vurdere om det økonomisk set, vil være realistisk for havnene at genetablere sig.

LÆS  UNDERSØGELSEN HER: Opgørelse af stormflodsskader på lystbådehavne