Protester mod vej tværs gennem Margretheholm Havn (Lynetten)

På skitsen ovenfor angiver de orange linjer de fremtidige ønskede transportveje til at fragte jord fra store byggeprojekter i hele København til jorddepot og sidenhen til opbyggelsen af en kunstig ø, Lynetteholm. De blå linjer angiver de nuværende transportveje. 

Planerne om en vej tværs gennem Margretheholm Havn (Lynetten) har skabt røre

En vej tværs igennem en af Københavns store lystbådehavne vækker protester. I havnens bestyrelse ønsker man transportløsningen undersøgt. FLID og Dansk Sejlunion bakker op, og var tilstede, da By & Havn havde indbudt til stormøde onsdag den 30. oktober 2019.

Mere end 300 borgere fra bebyggelsen Margretheholmen og medlemmer af lystbådehavnene Margretheholm Havn (Lynetten) og Langelinie Lystbådehavn var mødt frem til By & Havns offentlige møde om Lynetteøen.

Fire mio. lastbiler gennen området
Havnenes bestyrelser protesterede mod den forventede transportløsning, særlig udsigten til en vej lige gennem lystbådehavnen, der de næste tredive år skal føre fire mio. lastbiler gennem området til Københavns Kommunes nye jorddepot på Refshaleøen. 

Jorden skal bruges til opbygning af en kunstig ø, Lynetteholm, midt i Københavns Havn. I havnens bestyrelse ønsker man flere transportløsninger undersøgt, blandt andet muligheden for søtransport af jorden.

Derudover ønsker Langelinie Sejlklub sikkerheden for motor- og sejlbåde i det snævre havneløb mellem Nordhavn og den nye ø undersøgt.

Læs mere om Lynetteholm her


Foto: 300 borger mødte frem til By & Havns stormøde.

For yderligere information, er du velkommen til at kontakte Tom Elmer Christensen, Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID)
E-mail: [email protected]