Redningsstiger og udstyr, brandslukkere, førstehjælp og forureningsbekæmpelse er flere af de ting, der er på plads i lystbådehavnene i Randers og på Randers Havn, der netop er blevet certificeret som Sikker Havne.

Det markeres ved en begivenhed og pressemøde tirsdag, den 28. januar 2020 kl. 11.00 ved Dronningebroen i Randers Havn.
Certificeringen er et led i det landsdækkende projekt Sikker Havn. Projektet har til formål at højne sikkerheden i de danske lystbådehavne.
Certificeringen gælder følgende havne i Randers: Dronningborg Lystbådehavn, Motorbådsklubben af 1943, Randers Træbådslaug, Randers Lystbådehavn, Randers Fiskeriforening af 1937, Randers Motorbådsklub af 1933 samt lystbådehavnen på Kanaløen. Som den første trafik- og erhvervshavn i Danmark, er også Randers Havn certificeret.
”Vi glæder os over certificeringen, da det nødvendige rednings- og sikkerhedsudstyr er tilstede i alle vores lystbådehavne, til glæde for havnens brugere,” fortæller Randers Havns bestyrelsesformand, Daniel Madié, ”Vi har samtidig etableret tilsvarende rednings- og sikkerhedsudstyr i trafikhavnen i de havneafsnit, der ikke er indhegnet og dermed offentligt tilgængelige”.
Ingen skal drukne i havne
Hvert år drukner 10-12 personer i havne og lystbådehavne, og flere hundrede falder i vandet. Broer og skibsdæk kan være meget glatte. Mange har oplevet, hvor svært og tungt det er, at komme op på land med vådt tøj. Derfor er det vigtigt at havne monterer stiger og lys eller reflekser på stigerne, så man kan se, hvor man kan komme op. Stigerne er også vigtige for de, der skal springe i vandet og bjerge en person.
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, FLID og TrygFonden vil de kommende år styrke indsatsen for at risikovurdere samt få flere redningsbælter og redningsstiger sat op i lystbådehavnene. TrygFonden har netop bevilget 1,5 mio. kr. til en styrket indsats over for Danmarks ca. 300 lystbådehavne. De næste tre år vil samtlige lystbådehavne få tilbudt hjælp til en risikovurdering af havnen og et oplæg til at placere stiger, redningskranse, bådshager og brandslukkere bedst muligt.
”Med 300 lystbådehavne i Danmark, er det en stor opgave, vi har kastet os ud i. Vi mærker stor interesse fra havnene, og vi vil gøres vores til at forebygge drukneulykker”, siger direktør Jesper Højenvang, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark.
TrygFonden Kystlivredning har gennem en årrække risikovurderet mere end 250 strande i Danmark. Her udtaler programchef Rene Højer: ” Der er ingen tvivl om, at det højner sikkerheden, når en strand (eller en havn) bliver gennemgået på systematisk vis. Jeg glæder mig meget til, at de danske havne bliver mere sikre med dette fine projekt”.
Indsatsen sker i samarbejde med Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere og Søsportens Sikkerhedsråd.
For yderligere information, kontakt venligst
John Morgen, Havnedirektør, Randers Havn, telefon 21 29 10 86 eller jm@randershavn.dk
Jesper Højenvang, direktør for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID), telefon 4345 4360 eller jesper@flidhavne.dk
Tom Elmer Christensen, specialkonsulent hos FLID, telefon 2120 8889 eller tom@flidhavne.dk