Søges: Ny havnefoged til Odsherred havne

Har du stærke samarbejdsevner og er du god til at kommunikere med alle?
 
Kan du omsætte planer til handling i gode processer? Hvis du kan svare ”ja, og ja”, så har du mulighed for at få opfyldt dine ambitioner i en meget afvekslende hverdag som havnefoged for kommunens tre havne senest fra den 1. juni i år.
 
Lidt om jobbet
Odsherreds havne er i Nykøbing Sj., Rørvig og Havnebyen på Sjællands Odde. De rummer alle tre mange udfordringer og udviklingsmuligheder, som kommunens meget markante aktivitetscentre for turisme og rekreativ udfoldelse for brugerne.
 
Vi plejer også at sige, at Odsherred Havne er indgangen fra vandsiden til den UNESCO godkendte Odsherred Geopark – pt. Danmarks første og eneste. Odsherred kommune er også Danmarks største sommerhuskommune, hvilket også har stor betydning for havnene. Hver havn har sin helt egen identitet og kultur – en mangfoldighed, som vi både ønsker bevaret og styrket.
 
Der er gang i en fornyelsesproces, hvor havnene har iværksat en række udviklingsaktiviteter, som kan øge værdien og tiltrække sejlende/besøg til gavn for alle havnenes interessenter: sejlere, virksomheder, foreninger og turister. Som Havnefoged får du det primære ansvar for at få det bedste ud af disse tiltag.
 
Havnefogeden har det overordnede ansvar for administration og udvikling af havnene i overensstemmelse med Odsherred Kommunes fysiske planlægning og strategier for erhvervs – og turismeudvikling. Som øverste myndighed på havneområdet sørger havnefogeden for, at regler og bestemmelser bliver overholdt. Herudover er der mere serviceprægede opgaver for havnens kunder, som kræver talent for forretning og service.
 
 
Lidt om os 
Havnene er organiseret under Fagcentret for Miljø og Teknik, som har ansvaret for Odsherred Kommunes natur, miljø, byggesag, plan, klima og trafikale forhold.
 
Ansøgningsfrist og procedure
Send din ansøgning samt CV senest den 8. april 2019 kl. 8.00. Øvrige relevante dokumenter, som eksamensbeviser eller lignende, skal du først medbringe ved en eventuel ansættelsessamtale. Mere info om samtalerne i Job- og kompetenceprofilen.
 
Mere information
Du kan læse mere om Odsherred Kommune på www.odsherred.dk eller om havnene på www.odsherredhavne.dk.
 
Den primære arbejdsadresse er Snekkevej 9A i Nykøbing Sj., men alle tre havne udgør havnefogedens arbejdsplads. Odsherred havne råder over en bil.
 
Odsherred er også et godt sted at bo. Vi har både parcelhuse til fornuftige priser, landejendomme med plads til hobbylandbrug og rig mulighed for at bo i et fællesskab med andre. Ønsker du at bo i Odsherred og har du familien med, så har vi flere skoler, gode daginstitutioner og et stor foreningsliv. Vi hjælper også gerne din partner med at søge job. Hvis du får jobbet, kan vi tilbyde dig et møde med vores bosætningsteam for at drøfte mulighederne.
 
Spørgsmål
Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst:
Kirsten Gyalokay
Centerchef
 
Michael Kappendrup Bay
Afdelingsleder
Tlf.: 59666085
Tlf.: 20441458
 
Ansøgningsfrist:
8. april 2019, kl.: 08:00
 
 
Om Odsherred 
Odsherred er et godt sted at bo, arbejde og besøge. Vi har et naturligt fællesskab med plads til forskellighed, spændende jobs, nye muligheder, virkelyst, nysgerrighed og modighed. Vi er stolte af vores natur, som sætter tankerne i bevægelse og inspirerer dem, der vil udvikle måden, vi lever, oplever, arbejder og driver virksomhed på.
 
Vi har både parcelhuse til fornuftige priser, landejendomme med plads til hobbylandbrug og rig mulighed for at bo i et fællesskab med andre. Har du familien med, har vi skoler i dit nærområde, skønne daginstitutioner, og så hjælper vi også din partner med at søge job.
 
Du er altid velkommen til at kontakte vores bosætningskonsulent Nastasja Ernst.
 
Læs jobopslaget på Odsherred Kommunes hjemmeside her