Projekt Sikker Havn 2020 – 2022

TrygFonden har netop bevilliget 1,5 mio. kr. til Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID), der indebærer en styrket indsats for at højne havnesikkerheden i danske lystbådehavne. Det indebærer bl.a. hjælp til risikovurdering af havnen og vejledning i placering og brugen af sikkerhedsudstyr på havnene. Både for havnens personale, men især også for havnenes mange besøgende.

Sikker Havn projektet omhandler en række anbefalinger, som landets havne og klubber opfordres til at følge for at højne sikkerheden.

Omkring 300 lystbådehavne vil over de næste tre år få tilbudt hjælp til en risikovurdering af havnen og et oplæg til at placere stiger, redningskranse, bådshager og brandslukkere bedst muligt. Desuden vil de få mulighed for at blive certificeret som Sikker Havn alt sammen med det formål at forebygge drukneulykker.

Interesse fra havnene i større sikkerhed
Tyve lystbådehavne og en erhvervshavn er i dag Sikker Havn certificerede, dvs. har bl.a. en tydelig skiltet plan for, hvor redningsudstyret er placeret og en plan for opsyn med udstyret.

”Med 300 lystbådehavne i Danmark, er det en stor opgave, vi har kastet os ud i. Vi mærker en stor interesse fra havnene, og TrygFondens donation gør det muligt at forberede og gennemføre en moderne og målrettet indsats for at udbrede sikkerhedsudstyr, og ikke mindst kendskabet til brugen af det, til flest mulige, ” siger Jesper Højenvang, direktør i FLID.

TrygFonden Kystlivredning har gennem en årrække risikovurderet mere end 250 strande i Danmark. Her udtaler programchef Rene Højer:

”Der er ingen tvivl om, at det højner sikkerheden, når en strand (eller en havn) bliver gennemgået på systematisk vis. Jeg glæder mig meget til, at de danske havne bliver mere sikre med dette fine projekt.”

Senest er Randers lystbådehavne og Randers Havn blevet certificerede som Sikker Havne

Indsatsen sker i samarbejde med Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere og Søsportens Sikkerhedsråd.

For yderligere information, kontakt:
Jesper Højenvang, direktør for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID)
Telefon: 4345 4360, eller E-mail: jesper@flidhavne.dk, og
Tom Elmer Christensen, Specialkonsulent i FLID, telefon: 21208889 eller E-mail: tom@flidhavne.dk
Her er link til kort og liste over drukneulykker i havne 2001 – 2017, som er nyeste tal i TrygFondens druknestatistik (Læs side 42, der viser den geografiske fordeling for hvilke byer og havne ulykkerne skete i, i perioden 2001-2017.)

OM SIKKER HAVN
Læs mere om Sikker Havn anbefalingerne  Sikker Havn anbefalingerne

Du kan også bestille udstyr til at højne sikkerheden i havnen Bestil udstyr