Baggrund for Sikker Havn
FLID og Dansk Sejlunion tog i 2006 initiativ til et projekt om sikkerheden i de danske lystbådehavne. Projektet resulterede bl.a. i en række anbefalinger som landets havne og klubber opfordres til at følge for at højne sikkerheden.

Indtil videre følger 180 havne en eller flere af projektets anbefalinger. Der er f.eks. bestilt og opsat 1600 redningskranse. Er din havn / klub ikke allerede igang med at højne sikkerheden, så kom igang ved at læse anbefalingerne, bestille redningskranse og øvrigt udstyr og f.eks. blive certificeret.

Baggrundmateriale:

 

Sponsorer: 

I Sikker Havn er økonomisk støttet af Slagelse Kommune, Korsør Lystbådehavn, Det Norske Veritas, Codan Forsikring, Sejlermiljø-puljen, Foreningen af Lystbådehavne I Danmark, Tips- og Lottomidler til Friluftsrådet og Dansk Sejlunion.