At være lystsejler er som regel forbundet med glæde og gode oplevelser. Desværre opstår der hvert år brande i lystbåde, folk drukner eller kommer til skade i vores lystbådehavne, og havnebassinet og havneareal forurenes f.eks. med brændstof og olie. Mange af disse ulykker og uheld kunne have været undgået. Menneskeliv kunne være reddet og materielle og naturmæssige skader kunne have været undgået med de rette forebyggende og afhjælpende foranstaltninger.

I dag eksisterer der ikke retningslinjer for hvilket sikkerheds-/redningsudstyr og forureningsbekæmpelsesudstyr, der skal forefindes på en lystbådehavn. Både Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion modtager jævnligt forespørgsler fra sejlere og havne om disse spørgsmål, f.eks. om og i givet fald, hvor mange redningsstiger en given lystbådehavn bør udstyres med? Dansk Sejlunion og FLID ønsker at kunne give velbegrundede svar på sådanne forespørgsler.

På denne baggrund har Dansk Sejlunion og FLID taget initiativ til et projekt om sikkerheden i de danske lystbådehavne. Projektet løber over en 2-årig periode og vil blive udført i samarbejde med Korsør Sejlklub, Korsør Kommune, Det Norske Veritas, Codan Forsikring og Friluftsrådet. Korsør Lystbådehavn skal i projektperioden fungere som demonstrationshavn, hvor ideer og forslag til forebyggende tiltag afprøves og iværksættes.

Projektet vil konkret tage sigte på at forebygge og afhjælpe ulykker på lystbådehavne og i lystbåde relateret til forurening, brand og personskader herunder drukneulykker.

Projektet har to overordnede målgrupper; havnen og sejleren. I havnen handler det om
havnefogden, havnens bestyrelse, eventuelle assistenter, sejlklubben, benzin-selskabet og kommunen. For sejler-målgruppen handler det om gæste-sejleren, fastliggere og deres børn. Resultater og løsninger fra demonstrationshavnen, herunder anvisninger, procedurer, retningslinjer m.m. kommunikeres løbende til øvrige lystbådehavne og sejlere i Danmark.