– Der er i perioden 2001-2005 druknet 8 personer i danske havne.

– I samme tidsperiode er 3 personer derudover omkommet som følge af brand i både.

– Der har perioden 2000-2004 været i alt ca. 100 brande på lystbådehavne.

– I Korsør Lystbådehavn alene, er der gennem tiden omkommet to personer, en som følge af brand i en båd, en ved drukneulykke. Derudover er en sejler fra Korsør druknet i en nabohavn. Endelig brændte der forrige år tre både, hvoraf en sank og medførte forurening af havnebassinet.

– Der findes i dag ingen regler for sikkerhedsudstyr i lystbådehavne.

– Dansk Sejlunion og FLID får løbende henvendelser fra havne, myndigheder, havnekonstruktører o. lign., der gerne vil have anvisninger på, hvilket og hvor meget sikkerhedsudstyr, der bør være i en lystbådehavn.

– De hyppigste brandårsager i både er i relation til motorer, elinstallationer og kogeapparater.

– En brand i en lystbåd udvikler sig eksplosionsagtig og kræver stor indsats at bekæmpe.

– Dansk Sejlunion og FLID får henvendelser fra både sejlere og havne om risikoadfærd og ”lige ved” ulykker.

– Der er generelt meget lidt fokus på at forebygge brand og personulykker i lystbådehavnene. Der mangler viden, værktøjer og anvisninger på hvordan ulykker dels kan forebygges og dels afhjælpes hvis det går galt.

– Det er Dansk Sejlunions og FLIDs opfattelse at en stor del af de ulykker der finder sted, kan undgås eller minimeres med de rette forebyggende og afhjælpende tiltag.

– Projektet er planlagt til at løbe i 2 år.