Sikker Havn

Certificering af lystbådehavne

Danske havne kan opnå en certificering som Sikker Havn. Formålet er at højne sikkerheden i den enkelte lystbådehavne og synliggøre dette for omverdenen og i markedsføring af havnen bl.a. via et certifikat samt et flag med projektets logo.

Krav til certificering

For at opnå en sikkerhedscertificering skal havnen:

  • Opsætte rednings- og sikkerhedsudstyr jf. Sikker Havn anbefalingerne.
  • Udfylde og indsende et skema, der angiver, hvilke Sikker Havn-anbefalinger der følges. Visse er obligatoriske (O), og andre er ideelle (I). For at opnå en certificering skal alle obligatoriske anbefalinger som min. følges.
  • Udarbejde og indsende en plan for, hvorledes udstyret efterses og kontrolleres samt datoer herfor, herunder hvem der er ansvarlig for at vedligeholdelsesinstruktioner følges.
  • Udarbejde og indsende en plan for, hvordan havnens brugere informeres om brugen af udstyret.

Ovennævnte dokumenter indsendes til FLID’s sekretariat. Det vurderes herefter om kravene er opfyldt. Er det tilfældet, modtager havnen som bevis på certificeringen følgende:

  1. Et certifikat, hvor det bl.a. fremgår, hvilke anbefalinger havnen følger.
  2. Et flot Sikker Havn-flag til opsætning på havnen.
  3. Et certificeringslogo, som kan benyttes på brevpapir, hjemmeside og i markedsføring af havnen m.m.

Dermed kan havnen markere overfor brugerne, at her er der styr på sikkerheden.

Certificerede havne vil som noget nyt blive fremhævet på Havneguide.dk med et flot banner og sejlerne vil kunne fremsøge og dermed sejle efter certificerede havne.

Certificeringen er gældende i 3 år. Herefter skal havnen re-certificeres. Selve certificering og de nævnte materialer under 1-3 er ganske gratis.

Kontakt sekretariatet for nærmere info her.

Certificeret 2021-2024 sikker havn