Hvad er Sikker Havn?

Danske havne kan opnå en certificering som Sikker Havn. Formålet er at højne sikkerheden i den enkelte lystbådehavn og synliggøre dette for omverdenen og i markedsføring af havnen.

At en lystbådehavn er ”Sikker Havn-certificeret” betyder i korte træk, at havnen har tilstrækkeligt med rednings- og sikkerhedsudstyr til en hurtig førsteindsats, hvis uheldet er ude. Derudover er havnens gæster og fastliggere informeret om hvordan udstyret bruges, og der er en plan for hvordan udstyret vedligeholdes. Men hvad kræver det og hvad koster det?

De danske lystbådehavne er generelt sikre, men en certificering skaber opmærksomhed på redningsudstyret, sikrer fast rutine med kontrol og skaber synlighed for havnens brugere.

Certificerede havne vil som noget nyt blive fremhævet på Havneguide.dk med et flot banner og sejlerne vil kunne fremsøge og dermed sejle efter certificerede havne.

Certificeringen er gældende i 3 år. Herefter skal havnen recertificeres. Selve certificering og de nævnte materialer under 1-3 er ganske gratis.