Instruks i brugen af redningsudstyr

Som led i Projekt Sikker Havn er der udarbejdet en instruks. Instruksen, der er i A-4 størrelse er lamineret og UV-bestandig. Det anbefales, at placere instruksen på redningsposten oven på brandskabet eller montere den direkte på standeren. Instruksen er obligatorisk for havne, der ønsker at bliver Sikker Havn-certificeret. Instruksen findes i to versioner. En version til havne, der har en hjertestarter, og en version til havne uden hjertestarter.

Bestil instruktionsskilte:

For bestilling af Instruktionsskilte er der indført en midlertidig procedure.

  1. Send en mail til info@trygfonden.dk
  2. Oplys hvor mange skilte i ønsker
  3. Oplys om I skal have instruktionsskilte med hjertestarter (hvis I har hjertestarter) eller uden hjertestarter
  4. Navn
  5. Adresse, hvor skiltene skal sendes til
  6. Mobil- eller telefonnummer

Instruktionsskiltene leveres gratis fra TrygFonden.