Foto: Helsingør Havn

Af Tom Elmer Christensen, tom@flidhavne.dk

Der kan være så buldrende mørkt, når man ligger nede i havnebassinet om natten. Det kan være næsten umuligt at finde stiger at kravle op ad. Reflek­terende gul tape kan hjælpe dem, der ved hvad de skal se efter, når de ved et uheld ligger i vandet. Men måske kan lys fra et lille solpanel ned på den faste redningsstiges trin og vanger give endnu større sikkerhed, også for dem, der ikke kender til havnens redningsudstyr.

Lys på faste redningsstiger er i dag ikke et obligatorisk krav for at blive certificeret som Sikker Havn, men flere havne har valgt at tilkøbe de små og relativt billige lamper med solcellebatterier. Desuden leveres de redningsstiger, som Trygfonden donerer, med en kraftig lyskilde ned på stigens trin.

FLIDs undersøgelse af lys på faste redningsstiger

FLID har sammen med havnefogeder og bestyrelsesmedlemmer i lyst­bådehavnene gennemført en mindre undersøgelse af lys på faste redningsstiger. Foruden TrygFondens redningsstige, tilbyder Port Safety også belysning i forskellige modeller, og alle sammen opladet ved solcelle­batterier.

De udvalgte medlemshavne har ta­get billeder af redningsstiger med lys i aften-og nattetimerne. Billederne er taget, så de så vidt muligt viser stigen fra den forulykkedes position. Samtidig har FLID bedt havnene vur­dere effekten af lys på stigerne.

Fotos: Vejle Lystbådehavn og Aalborg Byhavn

TrygFondens redningsstiger

Tryg Fondens redningsstiger har en meget tydelig belysning. På billederne fra Mariager Lystbådehavn, Svendborg Havn, Aalborg Byhavn og Vejle Lystbådehavn viser de oplyste trin redningsvejen op på broen, endda på stor afstand.

I havnenes kommentarer til stigen siges, at vangerne på den robuste stige gør det vanskeligt at se lys og trin fra siden. Hvis tilmed stigen monteres i et indhak i kajen, for at undgå påsejling, er stige og trin kun synlige ud for stigen. Det ses typisk, hvor gamle jerntrin er støbt fast i kajen, og nu erstattet af Tryg stigen.

Mange havne har nydt godt af TrygFondens uddeling af stiger, men inden de monteres, kan det være fornuftigt at forberede havnens brugere på, at lyset kan virke kraftigt, som det ses på billedet fra Mariager Lystbådehavn.

Redningsstige med indbygget lyspanel

Redningsstigen, der kommer tættest på TrygFondens stige i lyseffekt er Port Safty’s Life Ladder m/Light Unit.

Helsingør Havn, Havnsø Havn og Svend­borg Havn har fået monteret disse stiger, og også her er effekten tydelig, som det ses. Samtidig lyser de gule vanger godt op i genskær fra lampen.

Foto: Mariager Havn

Den enkle løsning

Port Safety forhandler også lyspaneler, der ikke er en fastmonteret del af stigen. De relativt små plader med lampe og solcellebatterier er ret enkle at montere, og giver et glimrende lys.

Pladerne monteres bedst på kajen mellem de to vanger, men kun, hvor der er så stor afstand mellem kaj og stige, så pladen ikke gør det vanskelig for en svækket person at kravle op på kajen. Hvis afstanden er lille, kan to bøjler i forlængelse af stigens vanger hjælpe, eller lyspladen kan monteres i den ene side, tæt på en vange, eller på ydersiden af vangen. I så fald er det muligt at montere pladen så langt ude fra broen, at den kan lyse på trinnene, eller man kan montere gul reflekterende tape ned af den oplyste vange.

Billederne fra Mariager Havn og Faaborg Havn viser en forbavsende stor effekt af lampepladerne.

Uanset hvilken type stige med belysning man vælger, skal brugerne være forberedt på, at lyset er lidt svagere i vintermånederne, med mindre sol, og lys i flere timer.

Men lamper eller ej er det altid vigtigt at montere gul reflekterende tape på de faste redningsstigers vanger, både oppe og især nede i svømmerens øjenhøjde. Det kan også give god effekt, at montere gule, reflekterende skilte bag ved de faste redningsstiger.