TrygFondens nationale druknestatistik

Omkomne ved fritidssejlads i Dk

Det fremgår også, at manglende redningsvest kunne have redet mange fra at drukne, også i havne.

Alder og køn er også udslagsgivende, da de druknede helt overvejende, er ældre mænd.

Det lidt makabre navn på statistikken er ”Druknestatistik” og indgår i en omfattende ulykkesstatistik, som Danmarks Statistik fører. Men Danmarks Statistik har kun en grovmasket sortering af antal druknede, der ikke er til megen hjælp, når man skal tilrettelægge forebyggelse af drukneulykker.

Derfor har Danmarks Statistik i samarbejde med TrygFonden kigget nærmere ind i tallene og har gransket årsager og hvor ulykkerne er sket. Havne er et af de udvalgte steder, måske fordi antallet af drukneulykker var relativt højt før i tiden. Det er også vigtigt at vide, at selvmord så vidt muligt ikke indgår i tallene.

Når lystbådehavne skal forebygge drukneulykker, er det opmuntrende at næsten ingen er druknet i lystbådehavne i 2018-2020. Men antallet af Nærved Druknede og fald i vandet, der har fremkaldt farlige situationer, registreres ikke, og i Lystbådehavnenes forebyggende Sikker Havn indsats er det nok så vigtigt, at risikoen for fald i vandet begrænses mest muligt. Et groft og ikke verificeret skøn over antal fald i vandet i lystbådehavne er 3000 om året. For dem, for pårørende, og for dem, der skal springe ud og redde dem op, er det meget vigtigt, at der er det fornødne redningsudstyr i havnene.