Sikker Havn – Certificering af lystbådehavne

Danske havne kan opnå en certificering som Sikker Havn. Formålet er at højne sikkerheden i den enkelte lystbådehavne og synliggøre dette for omverdenen og i markedsføring af havnen bl.a. via et certifikat samt et flag med projektets logo.

Krav til certificering

For at opnå en sikkerhedscertificering, skal havnen:

  • Opsætte rednings- og sikkerhedsudstyr jf. Sikker Havn anbefalinger Havnen skal herefter udfylde og indsende et skema, der angiver hvilke Sikker Havn anbefalingerne der følges. Visse er obligatoriske og andre er ideelle. For at opnå en certificering skal alle obligatoriske anbefalinger som minimum følges.
  • Udarbejde og indsende en plan for hvorledes udstyret efterses og kontrolleres samt datoer herfor, herunder hvem der er ansvarlig for at vedligeholdelsesinstrukser følges.
  • Udarbejde og indsende en plan for, hvordan havnens faste brugere informeres om brugen af udstyret.

Ovennævnte dokumenter indsendes til ”projektet”. Styregruppen vurderer, om kravene er opfyldt. Er det tilfældet, modtager havnen som bevis på certificeringen følgende:

1.  Et certifikat, hvor det bl.a. fremgår, hvilke anbefalinger havnen følger.

2.  Et  ”Sikker Havn flag” til opsætning på havnen.

3.  Et certificeringslogo, som kan benyttes på brevpapir, hjemmeside i markedsføring af havnen m.m.

Certificeringen er gældende i 3 år.

Certificeringsordningen er pt. ved at blive justeret. Kontakt sekretariatet for nærmere info.