Spørgelystne havnefolk

Stort fremmøde ved de regionale havnemøder
 
I slutningen af januar drog FLID på landevejen for at deltage i regionale møder med havnefolk over hele landet. Det var havne i Kolding, Virksund, Frederikshavn og Næstved, der lagde lokaler til en spændende aften med tid til spørgsmål og diskussion.
 
De regionale møder bød på en række aktuelle faglige emner, herunder muligheden for ophævelse af strandbeskyttelseslinjen, forsikring, Kystdirektoratets regler for vedligeholdelse i havnen og deres nye vejledning for husbåde. 

Emnerne blev præsenteret af FLIDs formand Søren Hald og FLIDs direktør Jesper Højenvang, og undervejs besvarede de to herrer spørgsmål og det var engagerede havnefolk, der var mødt op. Forsikringsdelen blev fremlagt af Stig Lyngby fra First og Niels Schiellerup fra ForsikringsMæglerGruppen. 
 
"Det var en stor fornøjelse at møde så mange engagerede havnefolk og vi fik rig mulighed for at få samlet op på de emner og udfordringer, der optager havnene lige nu", fortæller Jesper Højenvang, direktør for FLID.
 
Hensigten med regionale møder er at facilitetere netværk mellem havnene, i netop deres region. Ved hvert møde deltog mellem 25-40 havnefolk, et antal, der gav mere tid til at besvare spørgsmål fra den enkelte havn og til diskussion. 

"Vi oplevede, at mødet med færre deltagere gav rigtig god mulighed for at svare på havnenes spørgsmål og for, at havnene imellem kunne skabe et netværk i netop deres nærområde", fortæller Jesper Højenvang, direktør for FLID, der også oplevede stor interesse for at gentage møderne næste år. 
 
Boliger på havnen - en varmt emne
Ét af de helt store temaer lige nu er beboelse i og på havnen, herunder husbåde og det forhold, at der i og omkring rigtig mange havne bygges boliger. Der var mange spørgsmål til håndtering af husbådsreglerne og der blev diskuteret løsninger, når havnene skal stå på mål overfor de mange brugergrupper og deres krav til havnen.
 
"Vi går hver især med nogle problemer, som vi forsøger at løse på bedste vis. Det var givtigt at møde FLID og få svar på spørgsmål, men det var faktisk endnu bedre at udvide den kreds af havne, jeg normalt kontakter, for at få viden om, hvordan man løser problemerne i andre havne", fortæller Henrik Grimm Vestergaard, havnefoged i Horsens Lystbådehavn.
 
Tak til de havne, der lagde lokaler til. I næste nummer af FLID & FAKTA, der udkommer 7. marts, kan I læse mere om de regionale møder.
 
For spørgsmål til FLID eller til FLIDs bestyrelsesmedlemmer i jeres region, finder I kontaktdetaljer på linket her eller under punktet "Om Flid" på forsiden af flidhavne.dk.