Stort fremmøde på FLIDs generalforsamling 2017

Stærkt fremmøde ved årets generalforsamling
Solen stod højt over Fredericia Messecenter under FLIDs generalforsamling, tirsdag den 28. marts 2017. 60 repræsentanter fra havnene var mødt op til en dag med spændende oplæg og debat.

Formiddagen bød på et spændende indlæg om forebyggelse af stormflods- og højvandsskader fra Jyllinge Lystbådehavn, ved formand Ole Echardt Poulsen. Herefter fortalte Dan Hasløv fra arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard om, hvilke faciliteter og indretninger, der kan være med til at skabe aktiviteter og liv for nye brugergrupper på havnen. Er det blot et gode eller en omkostning? 

En beredskabsplan til uventede gæster
I Jyllinge Lystbådehavn har man haft tre uventede gæster, Bodil, Egon og Urd. Værst var den første storm Bodil, da Jyllinge Lystbådehavn led et økonomisk tab for ca. 1. mio. kr. Havnen får som den eneste havn i Roskilde kommune ikke tilført offentlige midler i forbindelse med udbedring af stormflods- eller højvandsskader. Derfor tog Jyllinge Lystbådehavn sagen i egen hånd og resultatet var udarbejdelsen af en særdeles effektiv og detaljeret beredskabsplan. 

I dag er det dermed ikke kaffe man byder uventede stormgæster, men istedet en skræddesyet beredskabsplan, der fortæller, hvordan havnen forbereder sig, herunder en detaljeret arbejdsplan og angivelse ansvarsområder samt anskaffelse og vedligehold af materiel for blot at nævne et par af punkterne. I december 2016 da Urd ramte, var havnen forberedt og fik lejlighed til at teste beredskabsplanen. 2. juledag mødte 19 frivillige op og sammen med havnens ledelse blev havnen gjort klar til mødet med storm og højvande. Jyllinge Lystbådehavn overlevede stormen uden ekstra omkostninger. 

Lad jer inspirere af Jyllinge Lystbådehavns beredskabsplan, som I kan downloade på FLIDs vidensbank under flidhavne.dk 

     

Nye brugergrupper på havnen. Gode eller omkostning?
Dan Hasløvs betragtninger om liv på havnen førte os igennem selv lystbådehavnens udvikling. Fra dengang lystbådehavnen opstod som resultat af flere fritidssejlere på vandet i 1960 og 1970erne og frem til i dag hvor lystbådehavnen også er et sted for mange brugergrupper på havnen, også dem, der ikke nødvendigvis har noget med fritidssejlads at gøre. Foredraget bød på en række spændende betragtninger og overvejelser om lystbådehavnenes kultur og formål, herunder hvem bestemmer hvad der ske på havnen? Hvor går grænsen for, hvem der skal have adgang til havnen og hvad er det særlige ved danske lystbådehavne kontra udenlandske havne?

Download præsentationen om nyt liv og flere brugere på havnen her

Sidste punkt på foredragsrækken var erfaringsudveksling og debat blandt havnene. 

Emner under dette punkt var bla. borerør, den nye dieseltype GTL Fuel og betalingssystemer. 

Valg til bestyrelsen

Efter frokost var det tid til den egentlige generalforsamling. Flere bestyrelsesmedlemmer var på valg. Læs mere om den nye bestyrelse og mød medlemmerne på linket her.

Formandens beretning og regnskabet vidner om et år med høj aktivitet og et glædeligt regnskab.

Referat fra generalforsamlingen bliver udsendt til alle medlemshavnene.

Arrangementet sluttede ved halv tretiden, og deltagerne kunne vende hjem efter en udbytterig dag i Fredericia med faglige indlæg og erfaringsudveksling med kolleger fra de andre deltagende havne.