Trods højere temperaturer:

Tegn på færre druknede i Danmark

TrygFonden offentliggør i dag i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet (SDU), den årlige nationale druknestatistik, som viser, at antallet af drukneulykker i Danmark er faldende. Samtidig tegner en foreløbig prognose et billede af et endnu større fald i antal drukneulykker i år.

I 2021 døde 80 personer i Danmark som følge af drukning, hvoraf der i 50 af tilfældene var tale om drukneulykker. Det viser TrygFondens nationale druknestatistik. Går vi tilbage til 2001, hvor der var 76 drukneulykker, har der gennem årene været både markante dyk og pludselige stigninger i antal fatale drukneulykker, men set over hele den 20-årige periode har tendensen for antallet af fatale drukneulykker været faldende.

Når den nationale druknestatistik udarbejdes, gennemgår Statens Institut for Folkesundhed, SDU, grundigt alle dødsattester, hvor dødsårsagen skyldes drukning. Indhentningen af dødsattester fra Dødsårsagsregistret afsluttes først cirka et år efter slutningen af et kalenderår. Derfor går der lidt ekstra tid, inden tallene er klar til offentliggørelse, og derfor er det nu 2021-tallene, som offentliggøres. Som et supplement til den nationale druknestatistik udarbejder TrygFonden løbende en drukneprognose for det igangværende år.

TrygFondens prognose for 2023 tyder også på et faldende antal fatale drukneulykker. Selvom der er tale om en foreløbig prognose, viser den ifølge TrygFonden en interessant og ikke mindst positiv udvikling:

– Skal vi kigge på absolutte tal og handle derudfra, så er den nationale druknestatistik det rigtige udgangspunkt. Ikke desto mindre udarbejder vi hvert år en drukneprognose, hvilket giver os mulighed for at foretage nogle interessante foreløbige observationer. I vores prognose for 2023 har vi i årets første otte måneder registreret 28 druknede, hvilket er færre end samme periode de seneste år, siger René Højer, projektchef i TrygFonden.

TrygFondens foreløbige drukneprognoser er baseret på omtale af drukninger i medierne og TrygFonden Kystlivrednings arbejde med at forebygge drukneulykker.

– Drukneulykker forekommer særligt i sommermånederne, hvilket hænger sammen med, at det er mere naturligt at bevæge sig ved og på vand, når vejret er varmere. Men der kan ikke sættes direkte lighedstegn mellem høje temperaturer og høje druknetal, siger René Højer og fortsætter:

– Juni i år var en rekordvarm og tør måned, og indtil videre har vi ikke hørt om en eneste drukneulykke i den måned. Til gengæld har vi i juli, der var en historisk våd og særdeles blæsende affære med relativt få badegæster på strandene, foreløbigt observeret ni drukneulykker. Det kan jo umiddelbart godt virke lidt paradoksalt, men det giver vigtige input til alle os, der arbejder med forebyggelse af drukneulykker. Fx har vi i år set, at den kraftige vind betød, at vores kystlivreddere mange gange skulle redde badegæster ind fra situationer, der potentielt kunne sætte dem i livsfare, fortæller René Højer.

Prognoserne for drukneulykker i 2022 og 2023 skal sammen med den nationale druknestatistik, der omfatter drukneulykker frem til og med 2021, bruges i arbejdet med drukneforebyggelse.

– Prognosetallene skal selvfølgelig verificeres, men de er vigtige for det igangværende forebyggelsesarbejde, der bl.a. sker ude i kommunerne, hos beredskaberne og i Trafikministeriets ekspertgruppe, som kigger specifikt på forebyggelse af drukneulykker i danske havne. Vi bruger dem også selv i vores fortsatte arbejde på området. Fx viser vores tal fra denne badesæson, at vi har en særlig udfordring med at uddanne de vandglade gæster ved kysterne til at kende de risici, som stærk vind øger. Og selvom det tyder på, at der indtil videre er sket relativt få drukneulykker i år, så er hver drukneulykke en drukneulykke for meget, siger René Højer.

Find den nye udgave af TrygFondens nationale druknestatistik her.

Ordforklaringer

Drukneulykker: Fagpersoner, der beskæftiger sig professionelt med drukning og forebyggelse af drukning, skelner mellem fatale drukneulykker og non-fatale drukneulykker. I denne pressemeddelelse beskæftiger vi os kun med fatale drukneulykker, altså drukneulykker med døden til følge. For læsevenlighedens skyld anvender vi betegnelsen drukneulykker om de fatale drukneulykker.

Druknedødsfald: Dækker over alle dødsfald relateret til drukning (fatale drukneulykker, selvmord og ubestemt dødsmåde (inkl. drab)).

Hovedkonklusioner – drukneulykker i Danmark i 2021:

 • 80 personer døde ved drukning. Heraf omkom 50 af de druknede som følge af en drukneulykke
 • Mænd udgjorde langt størstedelen (78 pct.) af de omkomne i drukneulykker
 • Hovedparten (74 pct.) af de omkomne i drukneulykker var 45 år eller ældre
 • De hyppigste steder for de fatale drukneulykker var:
  • Havn (11 drukneulykker)
  • Kyst/strand (10 drukneulykker)
  • Vandløb/å/kanal (8 drukneulykker)
 • I 46 pct. af drukneulykkerne var alkohol og/eller stoffer involveret

Fatale drukneulykker 2001-2021

Antallet af drukneulykker er i perioden 2001-2021 faldet fra 76 personer i 2001 som det højeste niveau til 50 drukneulykker i 2021. Antallet var lavest i 2015 med 34 personer.

Fatale drukneulykker opdelt på måned, 2021 og 10-års gns. (2011-2020)

Drukneulykker forekom i løbet af hele året i perioden 2001-2021, men ulykkerne forekom særligt fra juni til august. I 2021 var der særligt mange drukneulykker i juni og november sammenlignet med tidligere år, mens antallet af drukneulykker i januar i 2021 var særligt mindre end de tidligere år. Drukneulykkerne i november fandt primært sted ved havn og ved vandløb, å og kanal. Drukneulykkerne i juni fandt primært sted på åbent hav og fjord og ved kyst og strand.

TrygFondens nationale druknestatistik

TrygFondens nationale druknestatistik, der er udkommet hvert år siden 2009, viser, hvem der drukner, og hvor druknedødsfaldene finder sted. Rapporten udarbejdes af Statens Institut for Folkesundhed og er primært baseret på data fra Dødsårsagsregistret og en manuel gennemgang af dødsattester. Alle udgivelser kan findes her: TrygFondens nationale druknestatistik

Yderligere oplysninger:
René Højer, projektchef i TrygFonden
Mobil: 20 70 38 92
E-mail: rh@trygfonden.dk

Robert Neimanas, pressechef i TrygFonden
Mobil: 93 94 02 05
E-mail: rob@trygfonden.dk

Om TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er største aktionær i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtet ejerskab og almennyttige uddelinger. Læs mere på tryghed.dk.

Kort om TrygFondens indsats for at reducere antallet af drukneulykker i Danmark

TrygFondens samlede indsats hedder ”Respekt for vand” og har til formål at nedbringe antallet af mennesker, der drukner eller er tæt på at drukne i Danmark, samt at flere opnår vandglæde i trygge rammer og handlekompetencer omkring vand og sikkerhed. Det sker gennem forebyggelse, opsætning af redningskranse og redningsstiger med lys, uddannelse og oplysning, der skal lære danskerne at færdes i, ved og på vandet, samt en livredningstjeneste i forbindelse med skolernes sommerferie.

TrygFonden Kystlivredning er landets førende kystlivredningstjeneste med egne livreddertårne på 35 strande og havnebade i hele Danmark og omkring 200 specialuddannede kystlivreddere. Kystlivredningstjenesten har eksisteret siden 1998 og kan dermed fejre 25-års jubilæum i år.

Foruden kystlivredningstjenesten arbejder TrygFonden med:

 • Opbygning af viden på vandsikkerhedsområdet, herunder udgivelse af national druknestatistik.
 • Oplysningstjeneste, der forebygger drukneulykker ved hjælp af folkeoplysning samt målrettede indsatser til specifikke grupper.
 • Opsætning af offentligt redningsudstyr (redningskranse og redningstiger med lys)
 • At skabe en livredningskultur i Danmark.

Leg og Lær Livredning

Hundredtusindvis af svømmehalsgæster har fået et tårn fuld af livredderudstyr. Livredning er nemlig ikke kun for professionelle. Livredning er en vigtig færdighed for alle os, der bor i et land omgivet af vand. Det giver både selvtillid og vandglæde at vide, man kan redde sig selv og andre. Derfor har TrygFonden opstillet 50 rød-hvide tårne i svømmehaller over hele landet.

Tårnene er fulde af livredderudstyr, som alle må bruge. Så nu kan både store og små vandhunde lege og lære livredning året rundt.

Læs mere om TrygFondens indsatser om vandsikkerhed på www.respektforvand.dk.