Udfordringer med mink i havnen

Udfordringer med mink på havnen

I mange havne er mink bevidst sat ud som led i rottebekæmpelse. Der er dog ikke noget der tyder på, at rottebestanden – som følge af minkens tilstedeværelse i havnen – er blevet mindsket.

Minken kan til gengæld volde megen skade i en havne, som blind passager hos sejlerne og på fiskerbådene, hvor den kan ødelægge fiskegarn, bygge rede eller slæbe garn i maskineriet.

Fra havnene kan mink sprede sig til sårbare naturområder, hvor de kan gøre stor skade.

Naturstyrelsen har udarbejdet en folder og et brev med de erfaringer og resultater over de seneste år, når det gælder minkens potentielle skadevirkninger. I materialet peges på en række muligheder, der eksisterer vedrørende en regulering. I forlængelse heraf modtager Naturstyrelsen meget gerne jeres henvendelser, hvis der er udfordringer med mink på havnen.

Vi tilbyder ligeldes i samråd med lystbådehavnene at vurdere behovet og mulighederne for en fælles indsats.

For yderligere information eller spørgsmål

I er velkomne til at kontakte Uffe Strandby, Forstfuldmægtig hos Naturstyrelsen, på telefon: 72 54 35 22 eller e-mail: [email protected]

Læs hele folderen om mink

Læs brevet til lystbådehavne her