Bundmalingsbekendtgørelsen

Den gældende bundmalingsbekendtgørelse

Bundmalingsbekendtgørelse udskyder forbuddet mod brug af biocidholdig bundmaling til 1. januar 2018.

Bekendtgørelsen var kort før jul 2014 i høring, og FLID kan med glæde konstarere, at Miljøminister Kirsten Brosbøl har valgt at fastholde en udskydelse af forbuddet, som anbefalet af FLID.

Udskydelsen er utrolig vigtig for lystbådehavnenes fortsatte drift og økonomi. Et stop for anvendelse af de traditionelle biocidholdige bundmalinger pr. 1. januar 2015, ville nemlig have medført en væsentligt øget mængde begroning på skibsbundene og resulteret i meget store økonomiske og praktiske problemer for lystbådehavnene.

Det er derfor glædeligt, at forbuddet udsættes. Der er dermed 3 år til at finde brugbare og miljørigtige løsninger. I den forbindelse er det positivt, at Miljøstyrelsen fortsat støtter udviklingen af mindre miljøbelastende bundmalingsprodukter.

Udskydelsen indebærer også, at EU´s godkendelsesordning for biocider/bundmaling i 2018 forhåbentligt vil være implementeret i Danmark.

FLID vil fortsætte det gode samarbejde med Miljøstyrelsen og tale havnenes sag frem mod 2018.

Bekendtgørelse trådte i kraft 31. december 2014 og afløser den hidtidige bekendtøgørelse på området.

Læs den nye bekendtgørelse

Læs FLIDs høringssvar til bundmalingsbekendtgølelsen

Oprettet: 30 september 2019
Sidst opdateret: 20 maj 2020
Tagged:

Skriv et svar