Vild med Vand workshop gav et godt fundament

Workshop gav et godt fundament 

På Dansk Sejlunions årlige klubkonference, den 18. november, deltog mere end 30 udvalgsrepræsentanter i Vild med Vand workshop. 
 
Kommuner der ser ”blåt”
Mange Vild med Vand-havne oplever, at kommunerne bakker op omkring flere åbne aktiviteter og events på havnen.
To kommuner var inviteret med for at give deres bud på, hvad der får en kommune til at spille med omkring det blå element. 
Thomas Bjørn-Lüthi, konsulent fra Aabenraa Kommune fortalte om den helt centrale rolle, som Havnens Dag har fået i Aabenraa Kommune. Det ene punkt i kommunens nye kultur- og fritidspolitiks fire overskrifter er i kølvandet på indsatsen blevet ”Land, Vand og By” og her kommer havnen til at være en central aktør. 
 
Dermed er Vild med Vand gået fra at være et lokalt eventinitiativ til at være et muligt kommende kommunalt strategisk fokus med titlen ”Havnens Dag og Gourmet”, samt opstarten på et muligt vandsportscenter. 
Thomas skal have tak for også at turde stille spørgsmålet ”Hvorfor skal en kommune overhovedet støtte jeres initiativer” – hvorfor?
Han fik i den grad sat gang i debatten og tydeliggjort vigtigheden af at synliggøre den værdi som både Vild med Vand-udvalg, klubberne og aktiviteter på havnen skaber og hvorfor det er vigtigt. 
 
Ej BLÅT til pynt
Gitte Hyttel Skrubbeltrang fra Frederikshavn Kommune fortalte om deres blå fokus ”Ej BLÅT til pynt” og om, hvordan det var lykkedes at afholde lokale dialogmøder og en decideret ”blå konference” med mere end 100 deltagere fra frivillig og havne-miljøet i kommunens 7 havne fordelt over 100 km kyststrækning. 
 
Et tydeligt fokuspunkt har været at udbrede samarbejdet, og om noget er ”samarbejde på tværs” af klubber, foreninger og havne ord, der ifølge Gitte, ”taler direkte til enhver kommunes hjerte”.
Selvom arbejdet stadig pågår i Frederikshavn og der stadig er meget, som kan gøres, kunne Gitte berette om konkrete eksempler, hvor kombinationen af kommunens fokus og interessen for Vild med Vand har båret frugt. Pt. er 5 ud 7 havne med i Vild med Vand, og et konkret eksempel er Voerså Havn, der på Havnens Dag fik mobiliseret omkring 40 nye interesserede til en kajakklub, som i dag er oprettet.  
 
Opfordringen fra kommunen til foreningerne var klar: Gå sammen om at skabe udvikling og det på baggrund af at det, der har vist sig at kendetegne de gode havne, nemlig at de evner at skabe liv. Ikke kun det havnerelaterede liv.
For at få handling bag kommunens ambition om mere blå udvikling, valgte de efter konferencen at sætte en gulerod på 10.000 kr. som kontant tilskud til foreninger i skue til de havne, der gik sammen på tværs – dannede Vild med Vand-udvalg og herunder gik med på Havnens Dag og stod for åbne aktiviteter. Ønsket var at skabe udvikling ud fra tesen om, at ”Vi kan selv – men ikke alene”.

Billedtekst: Gitte Hyttel Skrubbeltrang fra Frederikshavn Kommune: ”Samarbejd på tværs – og I taler direkte til enhver kommunes hjerte”

 
Lokal synlighed
Birger Lenvig, tidligere kommunikationschef hos Ældresagen fortalte, hvordan vi med en fokuseret indsats i det lokale pressearbejde kan øge synligheden lokalt. 
 
Et af Birgers kodeord er samarbejde; både Vild med Vand-udvalgene imellem, men vi skal også øve os i at være nysgerrige på hinandens historier og øjne nye vinkler ved at prøve dem af og se, hvad virker. Vær ikke bange for at tage en snak med en lokal journalist, var Birgers opfordring. Tag gerne kontakt til dem, før du skriver hele historien og før du sender til dem. Gør det personligt og følg op, samarbejd med lokalpressen. Inviter dem også ned og prøve jeres aktiviteter.
 
 
Billedtekst: Birger Lenvig, tidl. Kommunikationschef fra Ældresagen fortalte og gav gode råd til, hvordan en fokuseret indsats og samarbejde med journalister, kan øge synligheden lokalt.
 
Opskriften på Det Gode Værtskab
Dagens sidste tema og indspark var ikke nogen døgnflue. Else Møller fra Kerteminde, tidligere Borgmester og i stifter af Turismens Venner tog i den grad pusten fra Vild med Vand-folket. Trods sine 76 år og dårligt syn, var der fuld fart over Else Møller, som om nogen har taget Det Gode Værtskab til Kerteminde. 
 
Else delte gavmildt ud af alle sine erfaringer om, hvordan man hverver, om end ikke en hel by af frivillige, så i hvert tilfælde flere hundrede frivillige, der står i kø for sammen at betage og behage både lystsejlere og andre nye besøgende i Kerteminde. 
Hun fortalte også om, hvordan man ved at være opmærksom på de frivilliges motivation og vigtigheden af, at det skal være sjovt at være frivillig, formår at fastholde ”vennerne” i foreningen, som nu kører på 7. år.
Else fortalte og fortalte om omkring 80 forskellige arrangementer som Turismens Venner årligt stillede op og agerede gode værter for. 
Uden omsvøb kom det fra Else, at ”hvis man ikke samarbejder, så får man ikke succes”. Det gjaldt både internt i Turismens Venner, hvor en vigtig opgave er at servicere de frivillige, men også er at sikre samarbejdet imellem foreningen og turistkontoret, de lokale erhvervsdrivende, klubber mm.
 
En af workshoppens deltagere kvitterede da også med ”TAK for morgenmaden” og havde ikke glemt den varme modtagelse og gode oplevelse under sit besøg i Kerteminde.
Vi fik alle pusten igen og sluttede af med konklusionen, at man også kan starte med mindre og er der bare lagt et par kirsebærsten i de deltagende 25 Vild med Vand-udvalg, der oplevede Elses brandtale for det gode værtskab, så er en forandring også startet. 
Husk at det Det Gode Værtskab ikke handler om én bestemt måde at udøve det på, men at I er opmærksomme på, hvad begrebet betyder for jer og på hvordan I fremover (mere) bevidst vil tage imod gæster på jeres havn og i klubberne; både de gæster der kommer fra vand-og landsiden vel at mærke.
 
Billedtekst: Else Møller, tidligere borgmester i Kerteminde Kommune, tog i den grad tog pusten fra deltagerne med sit engagement og en masse gode råd til udøvelsen af Det Gode Værtskab.
 
Hunde- til kundetrick
Et af de fif, der blev videregivet kom fra Kignæs. Havnefoged Bjørn Stephensen fortalte, hvordan han har haft stor succes med at lokke hundeejerne til at komme igen på havnen.
”Det jeg gør er såmænd, at jeg altid har 3-5 forskellige slags hundekiks på havnekontoret. Når der kommer en hund forbi, inviteres de ind på kontoret. Hunde lærer meget hurtigt, så de er vant til at de på deres gåtur skal forbi havnekontoret. Der har jeg så en anledning til at tale med ejerne; og fortælle om vores aktiviteter på havnen. 
 
Op til Havnens Dag i år fik jeg delt mange foldere ud, med vores lokale program for dagen og en personlig invitation til at komme og deltage. Så det tror jeg bestemt var medvirkende til, at der var mange nye ansigter med på Havnens Dag, fortæller Bjørn afslutningsvis.
 
 
Kom med NU
95 havne er med i Vild med Vand. Vi håber på 100 Vild med Vand-havne til Havnens Dag, 2018. Overvejer I, er der tid nok til at være med. Næste Vild med Vand workshop afholdes i marts 2018. Som altid er I meget velkomne til at kontakte Lone.
Telefon: 71 70 17 00/ E-mail: [email protected]  - læs mere på www.vildmedvand.dk