Visionsmøde i Vingsted

Visionmøde i Vingsted - FLIDs udvikling frem mod 2020-22
 
Der blev svedt i sommervarmen på FLIDs visionsmøde, torsdag den 31. maj. 
 
FLIDs bestyrelse havde sat hinanden i stævne på Vingsted Hotel & Konferencenter, til en dag med drøftelse af FLIDs udvikling frem mod 2020-22 og en prioritering af disse opgaver.
 
Mødet bød på rigtig mange gode ideer og visioner for FLID, der alle blev samlet op og diskuteret. Deltagerne kom også godt rundt om flere af de forskellige emner, der i det daglige har stor betydning for havnene. 
 
Formand for FLIDs bestyrelse, Søren Hald, fortæller om formålet med visionsmødet;
 
"Det ligger os på sinde, at FLID prioriterer og understøtter de opgaver, som for havnene er relevante, og som måske giver udfordringer i hverdagen. Derudover havde vi brug for at drøfte, hvor FLID skal navigere hen i de kommende to-tre år - og vi har med visionsmødet taget et rigtigt godt skridt i den retning".
 
Efter mødet samlede bestyrelsen op på de områder, man var enige om at arbejde videre med, og som udmøntes i en fremtidig handlingsplan for FLID henimod 2020-22.