Godt nyt for udenlandske sejlerturister

Fra den 15. august kan personer med bopæl i grænselande og åbne lande indrejse uanset formål, såfremt deres region opfylder kriteriet for at være “åben”.

Grænselande og Åbne lande
For personer med bopæl i grænselandet er der indrejse i Danmark uanset formål, såfremt regionen opfylder kriteriet for at kategoriseres som “åben”. Grænselandene er Skåne, Halland, Blekinge, Slesvig-Holsten og Norge. For personer med bopæl i et land, der er kategoriseret som ‘åbent’ (gult) er det tilladt at rejse ind i Danmark uanset formål.

“Vi glæder os over yderligere genåbning, og håber at mange udenlandske sejlere kan nå at holde en god sejlerferie i de danske lystbådehavne, her i sensommeren,” siger direktør for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark, Jesper Højenvang.

Om 6-dages reglen
Siden 15. juni 2020 har udenlandske gæstesejlere i det store og hele kun haft indrejsetilladelse ved at reservere 6 overnatninger i danske lystbådehavne.

“Det er ingen hemmelighed, at FLID ønskede 6-dages reglen afskaffet, også selvom vi fandt en smidig løsning, der gjorde at administrationsdelen ikke blev så bøvlet for lystbådehavnene. Stadig forudser vi dog, at fraværet af udenlandske turister i de danske havne naturligt får konsekvenser for omsætningen i lystbådehavnene og deres opland,” siger Jesper Højenvang.

For foreign guests:

For information in English, please go to the following link to find more information: politi.dk/corona-virus-in-denmark – on this page there is also a hotline: Telephone: +45 7020 6044

Or go to Havneguide.dk/en – to find more information.

For yderligere information, kontakt venligst:
Jesper Højenvang, direktør, Foreningen af Lystbådehavne I Danmark
Telefon: 4345 4360
E-mail: info@flidhavne.dk