Efterårets kurser og seminar 2022:

EFTERÅRSSEMINAR OG HAVNEMESSE DEN 29. NOVEMBER

Vil du vide mere om havnens individuelle ordensreglement, vedligeholdelsesplanlægning og få inspiration til modernisering til din havn samt møde havnenes leverandører og entreprenører, hvor du kan se hvad de fremviser og få en snak om produkter og serviceydelser. Se alt information om efterårsseminaret og havnemessen. 

SAMARBEJDE OG KONFLIKTHÅNDTERING DEN 30. NOVEMBER

På kurset Samarbejde og Konflikthåndtering får du brugbare redskaber til at skabe gode relationer til havnens mange forskellige brugere samt tackle dagligdagens uenigheder og samarbejdsmæssige udfordringer. Læs mere om kurset Samarbejde og Konflikthåndtering.

BRANDSLUKNING, REDNING OG FØRSTEHJÆLP DEN 30. NOVEMBER

På kurset får du viden om elementær brandbekæmpelse på havnen og i både, førstehjælp med hjerte-lunge redning, hvordan man redder en bevidstløs person op af havnen ved hjælp af Sikker Havn redningsudstyr. Få alt information om kurset her.

STUDIETUR TIL MIDDELFART MARINA MED WORKSHOPS DEN 30. NOVEMBER

Tag med på en spændende studietur til Middelfart Marina. Her kan du hører om havnen, deres sprit nye flydebroer, bådstativer og kransystem. På kurset deltager du i workshops med relevante temaer. Læs mere om studieturen til Middelfart Marina.