Forårets kurser og møder 2022:

INTROKURSUS – for nye havnefogeder, havneansatte og -bestyrelser.

Er du ny på jobbet som havnefoged, leder eller medarbejder i havnen? Er du ny i bestyrelsen?

Så har du på dette kursus mulighed for at blive orienteret om de vigtigste forhold, faldgruber og andre ting vedr. havnedrift og få nyttig viden med hjem.