Foreningen af Lystbådehavne I Danmark forkortet FLID er lystbådehavnenes interesseorganisation. FLID repræsenterer såvel private som kommunale havne, hvori der befinder sig lystbåde. Foreningen har små, mellem og store lystbådehavne som medlemmer med tilsammen 90% af samtlige bådpladser i Danmark.

Hvad kan din havn bruge FLID til og omvendt ?

FLID er en slagkraftig organisation, der taler lystbådehavnens sag overfor bl.a. myndigheder og har siden stiftelsen i år 2000 haft stor succes med at præge og ændre nye bekendtgørelser og regler til fordel for danske lystbådehavne.

På disse sider kan du læse om hvad FLID tilbyder sine medlemmer, hidtil opnåede resultater, kontingentmodel, vedtægter m.m. Du kan også downloade FLID’s Informationsfolder.

Hvis du ønsker at høre mere, så send en mail til:

Direktør Jesper Højenvang: jesper@flidhavne.dk, eller kontakt én af bestyrelsesmedlemmerne, der gerne fortæller mere om foreningen. Se oversigt over bestyrelsen her…