HIV OHØJ – det er ikke hver dag, det sker

Nu er det muligt at afgive tilbud på leje af kajpladser på Strandgade 100 – 102, Christianshavn. Interesserede kan læse mere på Byggestyrelsens hjemmeside

Bygningsstyrelsen indbyder hermed interesserede til at afgive tilbud på leje af kajpladser på Strandgade 100 – 102, Christianshavn, 1401.

En kajplads består af et bolværk og vandarealet ud for dette. Bygningsstyrelsen har dispositionsretten til bolværket ud for Strandgade 100 og en del af bolværket ud for Strandgade 102. Vandarealet ejes af By & Havn og lejes af Bygningsstyrelsen. Ved nærværende udbud udlejer Bygningsstyrelsen ovennævnte bolværker samt fremlejer vandarealet ud for disse med henblik på en samlet leje af de dertilhørende kajpladser til marinadrift for en 5-årig periode.

Til lejemålet medfølger 15 ikke-eksklusive parkeringspladser, som kan benyttes af kajpladsernes brugere. Lejer skal forvente at skulle udføre nødvendige arbejder i forbindelse med indretning af kajpladserne til marinedrift.

Udbuddet starter den 06.12.2021, hvorefter udbudsmaterialet kan bestilles på e-mail: cholu@bygst.dk. Ved bestilling skal bestilleren registrere sig som tilbudsgiver, så meddelelse om eventuelle rettelser kan fremsendes til tilbudsgiver.

Frist for tilbud er 10. januar 2022