FLIDs store Efterårsseminar i Fredericia trak fulde huse med 300 repræsentanter fra lystbådehavne over hele landet

FLIDs store Efterårsseminar den 28. november i Fredericia trak fulde huse med 300 deltagere 

Havnefogeder, havneassistenter, havnechefer og bestyrelsesmedlemmer fra private og kommunale havne over hele landet var mødt op til en spændende dag med faglige oplæg og erfaringsudveksling. Det er ganske vist, at FLID-seminaret er den begivenhed i Danmark, hvor lystbådehavnene mødes til videndeling og erfaringsudveksling.

Der var stor spørgelyst blandt de fremmødte under oplæggene, der blandt andet handlede om galvanisk tæring i havnebassinet og om, hvad havnen kan gøre for at forebygge problemet, fortalt af Piet Jansen fra Jansentech. Efterfølgende fortalte advokat Henrik Frandsen, fra advokatfirmaet DLA Piper, om havnejura under punktet ”spørgsmål til advokaten”. Her fyldte spørgsmålet om efterladte både og inddrivelse af gæld rigtig meget i dialogen med havnenes repræsentanter.


Foto: Piet Jansen, Jansentech.

Ny undersøgelse om lystsejlerturismen
Efterårsseminaret var også anledningen til en offentliggørelse af VisitDenmarks store undersøgelse: Lystsejlerturismen i Danmark 2017. Tilsvarende undersøgelse blev lavet i 2006, og sammenligner man de to undersøgelser, er døgnforbruget steget væsentligt fra 265 kr. i 2006 til 800 kr. i 2017. Lystsejlernes døgnforbrug angives pr. person og indeholder forbrug på overnatning, detailhandel, shopping, restaurant m.m. Undersøgelsen viste også, at andelen af sejlere med børn er steget i de sidste elleve år. En rigtig god nyhed, der vidner om et tiltrængt generationsskifte blandt lystsejlerne.

Slutteligt fortalte Bent Larsen, havnefoged fra Dyvig Bro i Sønderjylland, om deres strategi for, hvordan de vil gøre havnen attraktiv for den kommende generation af sejlere. Bent Larsen nævnte en række tiltag, de har iværksat for at tiltrække flere gæstesejlere og sikre, at de bliver en dag ekstra, herunder gratis rundstykker leveret om morgenen, vand-lege-borg, et stort fokus på gode bad- og toiletfaciliteter, aktiviteter for børn, gratis cykler, oplevelser på land og en synlig havnefoged, der byder velkommen allerede i indsejlingen. God service er netop vejen frem, for oplever sejlerne en god service, så vil mange af især de nye sejlere gerne betale ekstra for at ligge i havnen.

Hent oplæg fra formiddagens indlæg

Havnemesse
I forlængelse af Efterårsseminaret kunne de mange deltagere lade sig inspirere på FLIDs havnemesse i de tilstødende messehaller, hvor 72 af de toneangivende leverandører til havnene stod klar til at præsentere  deres varer og services.