Dansk Kyst & Natur Turisme har netop udsendt et idekatalog: ”Autocampere på lystbådehavne – Etablering og drift af pladser til autocampere”.

”For alle lystbådehavne, der har eller ønsker autocampere, er dette ideoplæg fyldt med forslag til, hvordan gæsternes ophold kan blive bedst muligt. Der er også ideer til at indpasse autocamperne, så de indpasses bedre og mere diskret i havnelivet”, siger Jesper Højenvang, direktør i FLID.

Det er det velkendte arkitektfirma Hasløv og Kjærsgaard, der har brugt fantasien og udviklet de mange spændende ideer. Ideerne vises på fire eksempelhavne, der illustrerer nogle af de generelle erfaringer og muligheder, som autocampere udgør for lystbådehavne i Danmark.

Netop medforfatteren Dan Hasløv vil fremlægge rapporten og diskutere ideerne på et arrangement som FLID afholder. Det sker onsdag den 30. november ved ”Studietur til Middelfart Marina – med workshops”. Det er stadig muligt at tilmelde sig arrangementet ved kontakt til FLID.

Dansk Kyst og Natur Turisme gør et stort arbejde for at få de stadig flere turister og friluftsmennesker indpasset i de eksisterende faciliteter. Mette Greisen Damsgaard, souschef for destinationsudvikling hos Dansk Kyst- og Naturturisme siger:

“Autocampere udgør en væsentlig del af landskabet i kyst- og naturturismen, og vi ved, at mange autocamperturister gør ophold på lystbådehavne på deres rejse. Vi har derfor ønsket at tydeliggøre de reguleringsmæssige forhold og det udviklingsrum, der gør sig gældende for lystbådehavne. Samtidig har vi arbejdet med, hvordan lystbådehavnene kan modtage og indpasse de nye gæster på hjul, så det ikke blot imødekommer autocamperturisternes ønsker, men også de øvrige brugere af lystbådehavnene.

Afsnittet om Lovgivningsmæssige muligheder slår fast, at havne må opkræve P-afgift og tage sig betalt for service som adgang til toilet, bad, køkken, opholdsrum, tømningstank til sort spildevand og hvad havnen ellers byder på. P-afgiften kan opkræves for hele tidsrummet eller pr. time, som det ses ved al anden parkering.

FLID kan varmt anbefale rapporten. Læs den her.