Flydende vaskeplads til både med omtanke for miljøet

Kentek Flydebroer ApS har udviklet en flydende vaskeplads, der er velegnet til havne som mangler plads på land, en bedding eller en spuleplads. Vaskepladsen fungerer med en “bådlift”, der løfter båden op fra vandet, klar til at blive vasket og eventuelt bundsmurt. Vaskepladsen fungerer med omtanke for miljøet, idet vaskevandet opsamles i en pumpebrønd og pumpes op i containeren, hvor rensningen og separering foretages, så vandet kan genbruges.

Sparer plads i havnen …og et kranløft

Det kan være en omfattende indsats, når både skal op af vandet for at få bunden vasket og smurt. Normalt bliver bådene trukket op på land via en bedding eller løftet op med en kran. Desuden kræver det meget plads på land, som mange havne ikke har til rådighed. Det gjorde, at Kent Sylvestersen fra firmaet Kentek Flydebroer fik ideen til en flydende miljøvaskeplads, der samtidig kan filtrere malingrester og skadelige stoffer fra vaskevandet:

”Alle disse tiltag kan man nu undgå med den flydende og miljøvenlig vaskeplads,” siger Kent Sylvestersen, ejer af Kentek Flydebroer ApS og fortæller, at han, med erfaring fra produktion af flydebroer, har bygget den nye vaskeplads op omkring otte flydepontoner.

Dybgang på 2,2 meter

I midten er der placeret en stor ’bradepande’ på 14,0 m x 5,5 m, som kan sænkes godt to meter ned i vandet, og dermed kan både med en dybgang på op til 2,20 meter sejle ind på platformen. Bådliften kan tage både op til 15 tons og en længde på ca. 15 meter. Båden holdes fast med fire spil og fire støtter, og platformen kan da hæves op fra vandet.

Opsamling af vaskevandet

Med til anlægget hører en 10 fods container, der fungerer som en slags førerbunker med hele styringen. Heri findes en 2.000 liter sætningstank, hvor urenheder drænes fra til renovationsbeholder. Fra sætningstanken pumpes vandet via filtre over i forbrugstanken, som forsyner højtryksrenseren.

Hertil kommer et clinometer – en krængningsmåler – der sørger for, at miljøbådliften altid ligger vandret.

’Bradepanden’ justeres med det ønskede fald, så vaskevandet løber til opsamlerrenden med brønd. Herfra pumpes vandet op i containeren, hvor rensningen sker. Betjeningen af løftetaljer foregår med trådløs fjernbetjening.

”Den flydende bådlift er velegnet til havne, som mangler plads på land, og ikke har en bedding eller en vaskeplads. Den kan ofte helt erstatte et kranløft. Skal båden bare spules og bundsmøres, vil det ofte kunne gøres på en dag. Man kan sagtens forestille sig, at en ekstra vask kan erstatte en smøring af bunden, så vil den miljømæssige gevinst være endnu større,” slutter Kent Sylvestersen.

Investeringen for miljøbådliften ligger omkring 1,45 mio. kr. ex. moms. Der er mulighed for leasing.

FAKTA om Kenteks flydende miljøvaskeplads:

  • Ingen behov for bedding eller kran.
  • Skånsom ved miljøet, recirkulering og rensning af vaskevandet.
  • Let og skånsom håndtering af båden.
  • Mulighed for oftere rensning og dermed færre bundsmøringer = bedre økonomi.

For mere information om Kenteks flydende vaskeplads, kontakt venligst:

Kentek Flydebroer ApS

Kent Sylvestersen
Telefon: +45 2074 0488
E-mail: post@kentek.dk

eller

Søren Lorenzen
Telefon: +45 2556 0935
E-mail: soeren@karama.dk

Læs mere på Kentek Flydebroer ApS’ leverandørprofil på FLID’s Leverandørliste,

eller på Kenteks hjemmeside.