Mosede Havn søger snarest muligt en ny havnefoged

Mosede Havn søger snarest muligt ny havnefoged.

Mosede Havn er en 89 år gammel fiskerihavn beliggende i bunden af Køge Bugt, hvor der er 3 aktive fiskere, 190 bådpladser i vandet og 40 jollepladser på land. Havnen ledes af foreningen “Den selvejende institution Mosede Havn” og en valgt bestyrelse. Havnefogeden refererer til formanden for havnens bestyrelse.

Vi søger en medarbejder, der har en håndværksmæssig baggrund og godt kendskab til arbejde med administration og IT. Der søges en serviceminded medarbejder, der kan varetage de daglige opgaver, holde opsyn og vedligeholde havnens område.

Det forventes, at du kan løse opgaverne i et tæt samarbejde med bestyrelsen og havnens brugere, der består af erhvervsfiskere, fritidsfiskere og fritidssejlere. Du har kørekort og gerne truckcertifikat.

Havnefogeden er havnens øverste daglige myndighed og det er havnefogedens opgave at opretholde ro og orden på havnens område, med en rolig og høflig optræden.

De primære arbejdsopgaver er:

–  Planlægning og gennemførelse af havnens daglige drift.
–  Udføre nødvendige vedligeholdelses reparationer eventuelt i samarbejde med håndværkere.
–  Være til rådighed for havnens brugere i den daglige kontortid.
–  Planlægge og medvirke ved optagning og søsætning af både, der gennemføres med vognmand ved håndtering af stativer med truck.
–  Gennemføre administrativt arbejde med registrering af ventelister, tildeling af pladser i vandet og på land samt opsigelser i havnens CompuSoft system.
–  Sikre renholdelse af havnens toiletter, havnekontor og landområder.
–  Ansvarlig for opkrævning af havneafgift for gæstesejlere.
–  Fleksibel ved tilkald i særlige tilfælde samt snerydning.
–  Deltage ad hoc i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Har du spørgsmål til stillingen kontakt:

– Formand Jørn Larsen tlf. 23390187 eller mail til jornbundgarn@hotmail.dk.

Løn og ansættelsesforhold:

– Ansættelse efter aftale snarest muligt.
– Arbejdstid normalt 37 timer men kan i perioder være fleksibel med forskydning sommer og vinter samt weekender.
– Lønnen fastsættes efter kvalifikationer.
– Der skal forevises ren straffe- og børneattest.

Ansøgning:

Ansøgning sendes pr. mail til administration@mosedehavn.dk senest den 21. september 2018.