Undersøg Middelgrunden som alternativ placering!

Om to år, i 2023, bankes den ydre spuns rundt om Lynetteholm. Så kan kun de mest øvede sejlere vove sig gennem den snævre indsejling mellem Lynetteholm og Nordhavn, der også er kanal for erhvervstrafikken. Sejlbåde, motorbåde, robåde og kajakker fra ni lystbådehavne lukkes inde. Det berører mere end 50.000 sejlere, roere og svømmere for slet ikke at tale om de mange tusinde sejlerturister fra nabolandene. Derudover skal Margretheholm Havn ”køres over” af 700 lastbiler med jord hver dag i 40 år. Det kan ingen havn overleve.

Det kan gøres bedre og mere ambitiøst og uddybes i et omfattende kritisk høringssvar:

HØRINGSSVAR ANGÅENDE  LYNETTEHOLMEN

Der er et alternativ – byg den nye bydel på Middelgrunden

FLID – Foreningen af Lystbådehavne I Danmark har sammen med lystbådehavne, de Blå Organisationer i Københavns Havn og arkitekt Dan Hasløv skitseret et omfattende oplæg til, hvordan klimasikring mod højvande, mere plads til byudvikling og plads til et stort jorddepot, kan udvikles på Middelgrunden. Det fremgår af det høringssvar parterne har sendt til Transportministeriet. Heri opfordres Københavns Kommune og regeringen kraftigt til at undersøge Middelgrunden som en alternativ placering.

LÆS FÆLLES PROSPEKT FRA PARTERNE FOR PLACERING PÅ MIDDELGRUNDEN:
MIDDELGRUNDEN – ET ALTERNATIV TIL LYNETTEHOLMEN 

Middelgrunden er en fremtidssikret løsning
Der er god økonomi i Middelgrunden som alternativ. Opfyldningsmulighederne er større, og kan gennemføres hurtigere. Startomkostningerne er mindre på grund af de lavere vanddybder. Der vil være et mindre forbrug af miljømæs­sigt kritiske materialer. Metro- og havnetunnel bliver næppe dyrere end via Lynetteholm, og når bygge­mulighederne engang skal realiseres, er der langt flere attraktive byggegrunde med vandudsigt hele vejen rundt.

Overalt har den lange, smalle ø på Middelgrunden tæt kontakt til vandet. Det skaber en by- arkitektonisk komposition, hvor strande, naturområder, urbane, maritime bymiljøer, kajer og havne kan sætte en ny dagsorden for en bys møde med vandet.

En ny Blå fælledpark
Visionen kan blive Danmarks svar på Manhattan – et nyt ikonisk vartegn for København, men også attraktivt for turister og en eventplads fantastisk velegnet til internationale kapsejladser og andre store blå events.

Overskudsjord kan sejles med pram

Jorden kan sejles. Så slipper man for løsningen om at 700 lastbiler dagligt i 40 år skal køre jord til Lynetteholm gennem tætte bydele, Centrum, over Langebro, Islands Brygge, Christianshavns Torv og boligområder på det nordlige Amager.

For det er muligt at sejle jorden. Den europæiske udvikling af eldrevne pramme er godt i gang, de sejler på Europas floder, og Danmark har også stærke kompetencer på el drift af færger og lette transportskibe, bl.a. værfterne i Søby og Assens.

SE UDDYBENDE DOKUMENT OM JORDSEJLADS MED PRAM

Københavns Havn uden ”HAVN”

Med sin nuværende placering på Lynetteholmen vil den kunstige ø sætte en ”prop” i indsejlingen til Københavns Havn.

Lynetteløbet lukkes, så al rekreativ sejlads, sammen med erhvervs­trafikken, skal afvikles gennem en og samme kanal, som i dag, pga. store sikkerhedsrisici, er forbeholdt erhvervstrafikken. Det vil skabe farlige situationer, når lystbåde, joller uden motor, roere, kanoer og kajakker skal dele et yderst smalt farvand med krydstogtsskibe, færger og kanalbåde, og det vil sandsynligvis få sejlerturister til at fravælge Københavns Havn som destination. 

For yderligere information, kontakt venligst:
Dan Hasløv, Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard, , t: 20 16 48 89, e: dbh@hogk.dk
Jesper Højenvang, Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID), t: 3052 8738, e: jesper@flidhavne.dk

 SE SKITSER FOR EN SAMMENLIGNING AF DE TO ØER – Middelgrunden og Lynetteholm