Arkil Fundering og Vandbygning

ARKIL Fundering og Vandbygning
Én samlet løsning til jeres lystbådehavn

Arkil løser alle former for havne- og vandbygningsopgaver over hele Danmark, blandt andet nybygning, renovering, reparations- og serviceopgaver. Vores kerneopgaver er blandt andet:

  • Ramning
  • Lystbådehavne
  • Dækmoler, stenarbejder og kystsikring
  • Uddybning og bundsikring
  • Betonkonstruktioner og træarbejde

Arkil Fundering og Vandbygning har mange års erfaring med udbygning, renovering og nybyggeri af havne.

Vi har en bred, veluddannet medarbejderstab på såvel ledelsesniveau som på maskinfører- og håndværkersiden.

Arkil Fundering og Vandbygning råder over en moderne og effektiv materielpark, herunder traditionelle maskiner som gravemaskiner men også rammemaskiner, vibratorer og andet specialmateriel såsom pramme, både og arbejdsflåder, der sætter os i stand til selv at løse opgaverne.

Kampagner
Arkil Fundering og Vandbygning
Produkter

Havnebyggeri, Moler og broer