Arkil Fundering og Vandbygning

Vi leverer fundering og vandbygning som en samlet løsning 

Arkil løser alle former for havne- og vandbygningsopgaver over hele Danmark, blandt andet nybygning, renovering, reparations- og serviceopgaver.

Vi har stort erfaring med fundering og vandbygning i lystbådehavne.

Vores kerneopgaver er blandt andet:

  • Ramning
  • Lystbådehavne
  • Dækmoler, stenarbejder og kystsikring
  • Uddybning og bundsikring
  • Betonkonstruktioner og træarbejde

Arkil Fundering og Vandbygning har mange års erfaring med udbygning, renovering og nybyggeri af havne.

Vi har en bred, veluddannet medarbejderstab på såvel ledelses niveau, som på maskinfører- og håndværkersiden.

Effektiv materielpark

Arkil Fundering og Vandbygning råder over en moderne og effektiv materielpark, herunder traditionelle maskiner som gravemaskiner men også rammemaskiner, vibratorer og andet specialmateriel såsom pramme, både og arbejdsflåder, der sætter os i stand til selv at løse opgaverne.

Kampagner
Kategorier:
Arkil Fundering og Vandbygning
Produkter

Havnebyggeri
Moler og broer