COWI A/S
COWI A/S
COWI A/S

COWI tilbyder en komplet tværfaglig rådgivning på alle niveauer indenfor drift, vedligehold og udvikling af lystbådehavne.

COWI har stor erfaring med rådgivning til lystbådehavne, hvad enten det er løbende tilstandsvurderinger og udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner eller større renoveringer, udvidelser eller nyanlæg.

COWI kan være jeres samarbejdspartner i hele processen som kan dække over:

  • Idé og konceptudvikling inkl. brugerinddragelse
  • Planlægning
  • Skitse- og detailprojektering
  • Myndighedsbehandling inkl. indhentning af tilladelser
  • Udbud
  • Tilsyn og koordinering under udførelse
  • Kvalitetssikring af udført arbejde
  • Afrapportering af udført arbejde
  • Drift og vedligeholdelsesplaner

COWI indsats tilpasses efter opgavernes karakter og kundens ønsker, og gennemføres herefter i tæt samarbejde med vores kunder.

Vi har mulighed for at tilbyde et team med højt fagligt niveau på hvert projekt, der har stor erfaring med realisering af en bred vifte af havne- og vandbygningsprojekter. COWI har også meget fokus på bæredygtig og de 17 verdensmål og kan selvfølgelig også hjælpe hvis dette skal have særligt fokus i netop jeres projekt.

COWI har kontorer over hele landet, som sikrer et indgående lokalkendskab, som er med til at sikre sammenhængende løsninger.

Konkrete opgaver:

Tilstandsvurdering for bl.a. Lemvig, Skive, Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommune

Opgaver består i udarbejdelse af dykkerinstruks, hvorefter COWI stået for kontrahering af dykker, mm. til assistance ifm. gennemgangen. Efterfølgende har COWI udarbejdet eftersyn over vand af konstruktioner, samt gennemgået materiale for dykker. Arbejdet opsummeres i en tilstandsrapport samt en vedligeholdelsesplan for de næste 5-10 år, således bygherre kan planlægge og budgettere.

Udvidelse af Sæby havn

Bygherre har en klar ide om hvad der ønskes og COWI har hjulpet med udarbejdelse af udbud til totalentreprise hvor krav og ønsker blev konkretiseret. Bygherre har under udførelsen haft daglig gang på havnen og har givet løbende input som COWI har hjulpet med at få realiseret sammen med entreprenøren.

Kampagner
Kategorier:
COWI A/S
Kontakt information
Produkter

Bygherrerådgivning
Planlægning, Masterplaner, VVM-undersøgelser
Landmåling inkl. droneopmålinger
Myndighedsbehandling inkl. indhentning af tilladelser
Skitse- og Detailprojektering, samt udbud
Hydraulisk modellering af bølger, strøm, sedimentation mv.
Byggeledelse og fagtilsyn
Eftersyn inkl. dykkerkoordinering
Tilstandsvurdering og bæreevnevurdering
Drift og vedligeholdelsesplaner

Referencer

Højvandsikring i Lemvig Havn
Thyborøn-Agger, Nye Færgelejer
Udvidelse af Fur Havn
Vestre Fjordpark, Aalborg Kommune
Udvidelse af Sæby Havn
Renovering af havneanlæg – Skive kommune
Rekreative forbindelse Nord, Aarhus Ø
Tilstands- og bæreevnevurdering af kajstrækning langs Bassin 5, Aarhus Kommune