Hasløv og Kjærsgaard

Hasløv & Kjærsgaard er arkitekter med speciale i planlægning, byudvikling, by- og landskabsdesign, især i kystzonen.

Tegnestuen har med Dan Hasløv som omdrejningspunkt gennem mange år opbygget en unik erfaring inden for kystarkitektur, der især koncentrerer sig om turistmål ved havet og rekreative anlæg som havne, badeanstalter, strandparker, klimasikring og kystgenopretning.

Projekterne omfatter omdannelsesplaner, helhedsplaner, udvidelsesplaner og kystbeskyttelsesplaner.

Bæredygtighed er et tema, som indgår på lige fod med rekreative tiltag og tilgængelighed.

Projekterne er lokaliseret overalt i Danmark, hvor havnene bliver set som en ressource til nye attraktive funktioner som fx rekreative, maritime aktiviteter, havvindmøller, færgefart, havnebad mv.

Vi arbejder i et krydsfelt mellem planlægning, natur, kulturelle og rekreative værdier.

Vi arbejder for arkitektoniske løsninger, der er baseret på teknisk funktionalitet, naturgivne forudsætninger og rekreative anvendelsesmuligheder.

Kampagner
Kategorier:
Hasløv og Kjærsgaard
Produkter

Havneprojekter – nybygning og renovering, Byudvikling og helhedsplaner, Kystarkitektur, Landskabsprojekter