Niras A/S - Rådgivende ingeniører

NIRAS udvikler moderne og fremtidssikrede marinaer

NIRAS er et rådgivende ingeniørfirma, der kan hjælpe havne og marinaer med forberedelse, planlægning og gennemførelse af alt fra mindre renoveringsprojekter til udbygning og nyetablering af havneanlæg.

Virksomheden har specialister inden for alle aspekter af moderne havnedrift, herunder landmåling, geoteknik, kyst- og havneteknik, klima, miljø, byplanlægning og landskabsarkitektur, som de huser under samme tag. Virksomheden kan således rådgive om miljøforhold, klimatilpasning, elektriske installationer og belysning, bygninger, belægning, dræning og kloakering samt etablering af bådebroer, kajanlæg, bølgebrydere.

Bæredygtige og integrerede løsninger

NIRAS udvikler bæredygtige løsninger ud fra et helhedsperspektiv for at skabe robuste og integrerede løsninger, der udover at skabe optimale rammer for havne og marinaer samtidig skaber rekreative natur- og byrum, og som er tilpasset fremtidens storme og stigende havspejl.

Ud over at tilbyde traditionelle løsninger udført i sten, beton, stål og træ har NIRAS stor ekspertise i at anvende grønne, naturbaserede løsninger med større anvendelse af jord og sand. Herunder arbejder de eksempelvis med at integrere strande som en del af bølgebrydere samt med vegetation som en del af beskyttelsen af havnekanten, så der i større grad etableres grønne og rekreative områder rundt omkring på havnen.

Løbende dialog med kunderne

NIRAS udvikler altid løsningerne i tæt samarbejde og løbende dialog med kunderne og har desuden stor erfaring med interessentinddragelse og samarbejde med myndighederne. De indgår gerne i længerevarende kundeforhold, hvor de hjælper med løbende rådgivning om en bred vifte af havnerelaterede ydelser, herunder:

 • Master planning
 • Forundersøgelser
 • Modellering og analyser af bølger, vandstand, sedimenttransport og miljø
 • Kortlægning og tilstandsvurdering af eksisterende havneanlæg og tilstødende kyster
 • Kyst- og havneplaner
 • Klimatilpasningsplaner og oversvømmelsessikring af havne og kyster
 • Sedimentation af sejlrender og havne
 • Risikovurdering
 • Borgerproces og interessentanalyse
 • Skitseprojektering og myndighedsprojekt
 • Miljøkonsekvensvurdering
 • Ansøgning om tilladelser og myndighedshåndtering
 • Detailprojektering og anlægsoverslag
 • Udbud og licitation
 • Tilsyn og byggeledelse
 • Drift og vedligeholdelse
Kampagner
Kategorier: