SensorSurvey A/S
SensorSurvey A/S
SensorSurvey A/S
SensorSurvey
SensorSurvey A/S

SensorSurvey leverer overlegen nøjagtighed og flest mulige detaljer

Vi anvender industriens mest nøjagtige og fokuserede MultiBeam system. Vi har fra vores base på Lindø udført søopmålinger siden år 2000. Med mere end 100 enkeltopgaver hvert eneste år, er vi Danmarks mest aktive søopmålingsvirksomhed.

Vores viden og omhu – er jeres sikkerhed for et korrekt resultat.

Bathymetrisk opmåling af havne og sejlrender

SensorSurvey A/S udfører hvert år en lang række MultiBeam opmålinger af havbunden, for at dokumentere dybder før og efter anlægsarbejder, eller for nøjagtigt at bestemme behovet for oprensning.

Opgaverne udføres for både lystbådehavne, erhvervshavne, kommuner, rådgivere, private havneoperatører og entreprenører. Vi dokumenterer efterfølgende arbejderne overfor myndigheder, hvis det har relevans.

Til entreprenørernes gravemaskiner udarbejder vi 3D-modeller af nye moler, eller uddybningsprofiler, for præcis mængdeberegning, eller så maskinføreren i uddybningsfartøjet kan udføre arbejdet med maksimal præcision.

Inspektion og tilstandsvurdering

SensorSurvey A/S har indtil videre scannet mere end 60 km kajer og havneværker rundt om i landet (2016-2020) .
Scanningerne er udført med det eneste egnede MultiBeam-system – et R2Sonic 2024 med den mindst mulige åbningsvinkel på kun 0.3˚.
Dette ekkolod kan opfange 5 gange så præcise detaljer, som et Reson SeaBat P20-P og hele 80 gange så præcise detaljer, som et WASSP S-serie ekkolod. SensorSurvey opfylder og overgår IHO standard ”Exclusive Order” jfr. S44 standarden.

Vi kan dokumentere huller i kajvæggen på bare 30-50mm og se forskydninger i betonspuns, på blot15-20 mm. SensorSurvey kan altså kortlægge havneværker fra bund til top med cm præcision – og det er kun, fordi vi scanner med industriens bedste ekkolod. Derfor kan vi udpege potentielt problematiske områder og ingeniørerne kan herefter beslutte sig for yderligere undersøgelser.

Dykkertiden reduceret med 80 %

Mange havne og rådgivende ingeniører har efterhånden fundet ud af, at en 3D MultiBeam-scanning af havnens værker er et fremragende grundlag for vurdering af anlæggets tilstand. I stedet for at lade en dykker svømme rundt langs spunsen, kan vi nu nøjes med at sende ham ned, på præcist på det sted, hvor vi har mistanke om fejl – og han ved endda på forhånd, hvad han skal se efter.
Typisk reducerer det dykkertiden med 80%. Alternativt kan SensorSurvey inspicere områderne med en fjernstyret videodrone for at fremskaffe den nødvendige dokumentation.

Rådgivning & Projektering

Komplette 3D opmålinger, under og over vand, danner det bedst mulige grundlag for en præcis projektering. Vi anvender det ultra præcise MultiBeam-system til at måle under vand, og over vand registrerer vi enhver detalje med et Lidar Laser-system, monteret øverst på båden.
Vi afleverer analyseresultaterne og udarbejder rapporter, der udpeger problematiske områder, der bør inspiceres nøjere. SensorSurvey kan udføre denne inspektion med vores egen fjernstyrede undervandsdrone, eller vi kan sende en dykker ned, for at se nærmere på skaderne.

SensorSurvey omdanner også udbudsdokumenterne til digitale 3D-modeller, som entreprenørerne anvender til at guide deres store maskiner, når de uddyber, oprenser, eller bygger nye havne og sejlrender. Vi anvender de samme modeller til at beregne præcise teoretiske mængder i forbindelse med projektering, tilbudsgivning, eller som dokumentation for oprensede mængder. Vi rådgiver ligeledes om oprensning, konstruktion af sejlrender, stenmoler og lignende.

Kampagner
Kategorier:
SensorSurvey A/S - Logo
Produkter

Søopmåling og nøjagtige mængdeberegninger
Flerstråle ekkolod (MultiBeam)
Enkelt stråle ekkolod
Videoinspektion med undervands drone (ROV)
Rådgivning om løsninger
Afsætning og opmåling på land