Sunke Arkitekter

Ekspertise i havnebyggeri og lystbådehavnsudvikling

Sunke Arkitekter har erfaring og kompetence inden for idéudvikling, forundersøgelser, projektering, workshops med brugerinddragelse, myndighedsbehandling, nybyggeri og byggestyring inden for havnebyggeri.

Gennem en årrække har tegnestuen været involveret i udarbejdelse af helhedsplaner og nybygning af flere danske lystbådehavne.

Sunke arkitekter skaber ejerskab og merværdi

Vi prioriterer kommunikation og inddragelse af brugerne på havnen gennem hele processen. Dette sikrer, at alle får ejerskab til det realiserede havnemiljø.

Vi arbejder for at omsætte de gode ideer og ønsker fra brugerne til et godt design, som skaber merværdi til havnen og omgivelserne.

Også gennem egen anvendelse af lystbådehavne har tegnestuen en stor indsigt i brugsmønstre, samt i at designe og idéudvikle faciliteterne til lystbådehavne og havnearealer.

Skræddersyede havneudviklingsprojekter med stærke samarbejdspartnere

I dag arbejder tegnestuen på flere havneudviklingsprojekter rundt omkring i Danmark, og vi har i dag en række tilknyttede konsulenter og samarbejdspartnere i form af landskabsarkitekter, rådgivende ingeniører og havbiologer m.v.

Sunke Arkitekter udvikler unikke projekter for kunder med særlige ønsker. De tilbyder arkitekt- og konstruktørrådgivning i alle byggeriets faser: ​​

  • Indledende skitser og ideer
  • ​Myndighedsansøgning og byggetilladelse
  • ​Energiberegning
  • ​Detaljering af konstruktioner
  • ​Tilsyn på byggeplads
Kampagner
Kategorier:
Sunke Arkitekter - Logo
Produkter

Planlægning af det maritime miljø
Fokus på form og funktion i de danske havne
Arkitektarbejde
Idéudvikling
Skitsering
Forundersøgelser
Planlægning
Projektering
Workshops med brugerinddragelse
Myndighedsbehandling
Nybyggeri og byggestyring

Referencer
Idé udvikling af Assens.
Idé udvikling af Middelfart Marina med op til 500 nye bådepladser
Idé udvikling af Strib havn med 100 nye bådepladser, marsvinsmuseum, søsportscenter og restaurant m.v.
Idé udvikling af Marselisborg Marina med udvikling af en almen lagune for det maritime miljø samt 100 nye bådepladser.
Etablering af den maritime Ø i Vejle med skitseforslag på etablering af nyt klubhus, restaurant m.v.
Etablering af Kerteminde ny Jollehavn med indretning af hus for vinterbader og røgeri m.v.
Udvikling af Danmarks første vandlegeplads