Sweco Danmark A/S

Sweco planlægger og projekterer alle typer af havne samt tilhørende havnearealer. Med et stærkt hold af eksperter inden for bl.a. arkitektur, kajkonstruktioner, moler og dækværker kan vi guide projekterne i den rigtige retning tidligt i processen.

Med kontorer spredt over hele Danmark rykker vi hurtigt ud.

Vores kerneområder er:

 • Tidlige idégenerering, planlægning og forundersøgelser
 • Geotekniske forundersøgelser og analyser i eget laboratorie
 • Tilstandsvurdering og drift- og vedligeholdelsesplaner
 • Myndighedshåndtering igennem alle projektfaser
 • Projektering og gennemførelse af nye havne- og klimasikringsprojekter
 • Numerisk modellering og simulering af bølgeforhold i og udenfor havnen, vandstande og strøm, spild ved gravearbejder, opblanding af udløb mv.
 • Byudvikling af tidligere havnearealer
 • Vurdering af klimaforandringers betydning for netop dit område og heraf uddrag af forudsætninger for løsninger
 • Evaluering af bæredygtighed
Referencer

Udvalgte referenceprojekter for lystbådehavne:

 • Planlægning og projektering af servicekaj, slæbested og jollerampe samt bølgemodellering i Nyborg Marina
 • Bølgeuroanalyse til optimering af mole samt vandudskifte i Skärhamn marina
 • Hovedistandsættelse og forstærkning af ydermoler i Rungsted lystbådehavn
 • Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan i Rungsted lystbådehavn
 • Nye dækværker og bølgeurosimulering i forbindelse med havneudvidelse i Køge Marina
 • Helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde
 • Renovering af nordmolen i Svanemøllehavnen
 • VVM af ny lystbådehavn i Fredericia

 

Kampagner
Kategorier:
Produkter

Idégenerering, planlægning og forundersøgelser, Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplaner, Klimasikring, Projektering og gennemførelse af nye projekter, Evaluering af bæredygtighed