Sweco Danmark A/S

Sweco planlægger og projekterer alle typer af havne samt tilhørende havnearealer.

Med et stærkt hold af eksperter inden for bl.a. arkitektur, kajkonstruktioner, moler og dækværker kan vi guide projekterne i den rigtige retning tidligt i processen.

Med kontorer spredt over hele Danmark rykker vi hurtigt ud.

Vores kerneområder er:

  • Tidlige idégenerering, planlægning og forundersøgelser
  • Geotekniske forundersøgelser og analyser i eget laboratorie
  • Tilstandsvurdering og drift- og vedligeholdelsesplaner
  • Myndighedshåndtering igennem alle projektfaser
  • Projektering og gennemførelse af nye havne- og klimasikringsprojekter
  • Numerisk modellering og simulering af bølgeforhold i og udenfor havnen, vandstande og strøm, spild ved gravearbejder, opblanding af udløb mv.
  • Byudvikling af tidligere havnearealer
  • Vurdering af klimaforandringers betydning for netop dit område og heraf uddrag af forudsætninger for løsninger
  • Evaluering af bæredygtighed
Kampagner
Kategorier:
Sweco Danmark A/S - Logo
Produkter

Idégenerering, planlægning og forundersøgelser
Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplaner
Klimasikring
Projektering og gennemførelse af nye projekter
Evaluering af bæredygtighed

Referencer

Planlægning og projektering af servicekaj, slæbested og jollerampe samt bølgemodellering i Nyborg Marina
Bølgeuroanalyse til optimering af mole samt vandudskifte i Skärhamn marina
Hovedistandsættelse og forstærkning af ydermoler i Rungsted lystbådehavn
Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan i Rungsted lystbådehavn
Nye dækværker og bølgeurosimulering i forbindelse med havneudvidelse i Køge Marina
Helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde
Renovering af nordmolen i Svanemøllehavnen
VVM af ny lystbådehavn i Fredericia