VG Entreprenør A/S

VG Entreprenør har årtiers erfaring med kystsikring og Havneanlæg

VG Entreprenør vil være den foretrukne samarbejdspartner inden for kystsikring og havneanlæg.

Med flere årtiers erfaring og mange projekter for bl.a. Kystdirektoratet, regioner, kommuner, forskellige kystsikringslaug og private kunder i bagagen, har VG Entreprenør viden og kompetencer, der gør, at vi kan byde ind på alle typer projekter langs kysten – næsten uanset størrelse og kompleksitetsgrad.

Inden for havneanlæg er vi leveringsdygtige i alt fra mindre reparationer til etablering af helt nye, store havneanlæg.

Specialister i lystbådehavne og moler

VG Entreprenør er specialister i etablering af lystbådehavne og udførelse af moler af enhver størrelse og kompleksitet, og med VG er du garanteret et konstruktionsmæssigt optimalt resultat – fra kernemateriale til ydre dækværk.

Vi har alt det nødvendige materiel, og en erfaren stab af medarbejdere, der er specialuddannet til netop denne type anlægsarbejde, som ofte også inkluderer etablering af bådebroer med betonarbejde og installationer til el og vand.

Vi hjælper jer gennem hele byggeprocessen

VG kan være behjælpelige i hele processen fra myndighedsbehandling til projektering og udførelse. Med udgangspunkt i vores brede netværk, formidler vi gerne egen viden og vore netværkskontakter.

Kampagner
Kategorier:
VG Entreprenør A/S
Produkter

Kystsikring
Vandbygning
Naturgenopretning
Havnebyggeri
Molebyggeri
Pæle og borerør
Moler og broer
Oprensning og klapning

Referencer

Baagø Havn
Bornholms havne
Ejerslev Havn
Frederikshavn Marina
Lemvig Bådelaug
Lemvig Havn
Lemvig Marina
Mullerup
Snaptun Lystbådehavn
Sundby Mors Havn
Vedbæk Havn
Øer Maritime Ferieby
Øer Maritime Havn