VG Entreprenør A/S

VG Entreprenør A/S

VG vil være den foretrukne samarbejdspartner inden for kystsikring og havneanlæg. Med årtiers erfaring og mange projekter for Kystdirektoratet, regioner, kommuner, forskellige kystsikringslaug og private kunder i bagagen, har VG viden og kompetencer, der gør, at vi kan byde ind på alle typer projekter langs kysten – næsten uanset størrelse og kompleksitetsgrad. Inden for havneanlæg er vi leveringsdygtige i alt fra mindre reparationer til etablering af helt nye, store havneanlæg.

Vi er specialister i etablering af lystbådehavne og udførelse af moler af enhver størrelse og kompleksitet, og med VG er du garanteret et konstruktionsmæssigt optimalt resultat – fra kernemateriale til ydre dækværk. Vi har alt det nødvendige materiel, og en erfaren stab af medarbejdere, der er specialuddannet til netop denne type anlægsarbejde, som ofte også inkluderer etablering af bådebroer med betonarbejde og installationer til el og vand.

Læs mere om virksomheden på www.vg-e.dk

Kampagner
VG Entreprenør A/S
Produkter

Kystsikring, Vandbygning, Naturgenopretning, Havnebyggeri, Molebyggeri, Pæle og borerør, Moler og broer, Oprensning og klapning

Referencer

Snaptun Lystbådehavn. Udvidelse af lystbådehavnen, samt uddybning af havnebassin.
Sundby Mors Havn. Etablering af ny lystbådehavn indeholdende stenmole og skråningsbeskyttelse, flydebroer og uddybning.
Vedbæk Havn. Udvidelse af den eksisterende havn, med nye ydermoler, flydebroer, faste broer samt uddybning af det nye havnebassin.
Ejerslev Havn. Uddybning af samt etablering af nye molehoveder.
Lemvig Havn. Etablering af stenskråning og gangsti på Vesthavnen.
Bornholms havne. Etablering af nye moler i forbindelse med omdannelse af Vang Stenbrud.
Lemvig Marina. Opretning af eksisterende Sydmole.
Øer Maritime Ferieby. Etablering af ny dækmole. 
Lemvig Bådelaud. Etablering af ny bådebro.
Frederikshavn Marina. Forlængelse af Nordre Mole.
Baagø Havn. Optagning og genopbygning af havnemole samt udvidelse af havnearealet.
Øer Maritime Havn. Uddybning af sejlrende samt kanal.
Mullerup. Renovering af Havnen med nye kajer, broer, mv.

Se yderligere referencer på vores hjemmeside http://www.vg-e.dk