VG Entreprenør A/S

VG Entreprenør har årtiers erfaring med kystsikring og Havneanlæg

VG Entreprenør vil være den foretrukne samarbejdspartner inden for kystsikring og havneanlæg.

Med flere årtiers erfaring og mange projekter for bl.a. Kystdirektoratet, regioner, kommuner, forskellige kystsikringslaug og private kunder i bagagen, har VG Entreprenør viden og kompetencer, der gør, at vi kan byde ind på alle typer projekter langs kysten – næsten uanset størrelse og kompleksitetsgrad.

Inden for havneanlæg er vi leveringsdygtige i alt fra mindre reparationer til etablering af helt nye, store havneanlæg.

Specialister i lystbådehavne og moler

Vi er specialister i etablering af lystbådehavne og udførelse af moler af enhver størrelse og kompleksitet, og med VG er du garanteret et konstruktionsmæssigt optimalt resultat – fra kernemateriale til ydre dækværk.

Vi har alt det nødvendige materiel, og en erfaren stab af medarbejdere, der er specialuddannet til netop denne type anlægsarbejde, som ofte også inkluderer etablering af bådebroer med betonarbejde og installationer til el og vand.

Kampagner
VG Entreprenør A/S
Produkter

Kystsikring
Vandbygning
Naturgenopretning
Havnebyggeri
Molebyggeri
Pæle og borerør
Moler og broer
Oprensning og klapning

Referencer

Baagø Havn: Optagning og genopbygning af havnemole samt udvidelse af havnearealet.
Bornholms havne: Etablering af nye moler i forbindelse med omdannelse af Vang Stenbrud.
Ejerslev Havn: Uddybning af samt etablering af nye molehoveder.
Frederikshavn Marina: Forlængelse af Nordre Mole.
Lemvig Bådelaug: Etablering af ny bådebro.
Lemvig Havn: Etablering af stenskråning og gangsti på Vesthavnen.
Lemvig Marina: Opretning af eksisterende Sydmole.
Mullerup: Renovering af Havnen med nye kajer, broer, mv_
Snaptun Lystbådehavn: Udvidelse af lystbådehavnen, samt uddybning af havnebassin.
Sundby Mors Havn: Etablering af ny lystbådehavn indeholdende stenmole og skråningsbeskyttelse, flydebroer og uddybning.
Vedbæk Havn: Udvidelse af den eksisterende havn, med nye ydermoler, flydebroer, faste broer samt uddybning af det nye havnebassin.
Øer Maritime Ferieby: Etablering af ny dækmole.
Øer Maritime Havn: Uddybning af sejlrende samt kanal.