WOPAS AS

WOPAS genomskärning

WOPAS koncept med att använda naturligt trä av gran eller furu och göra det beständigt genom att kapsla in det med polyetenplast (PE) ger sju tydliga fördelar!

1. Giftfri, både för miljö och arbetsmiljö.

2. Motståndskraftig mot peleorm och is.

3. Mycket lång livslängd.

4. PE100 kvalitet, robust  och stryktålig.

5. Korrosions- och underhållsfri.

6. Hållbart för framtiden: – 85% förnybar skogsråvara. – 10% återvunnen PE. – 5% ny PE.

7. Både det rena trämaterialet   och PE går att materialåter vinna. Svårt att slå i en livscykelanalys. Fler och fler kommer till denna insikt.

Utöver till bruk som Pæle så passar WOPAS utmärkt till lysmast (korrosionsfri och i extremt låg konduktivitet), fendervägg, och slipers. Pælen är alltid försluten i ändrarna genom PE-svetsade lock.Vid bruk som Pæle appliceras träspets utanpå ändlocket. Träspetsen är alltså helt extern från trämaterialet inne i Pælen.

Teknisk data:

Längd: 2-21 m.

Diameter: 10-45 cm.

Form: > 6 m = cylindrisk (furu).

Form: < 7 m = konisk (gran).

PE-mantel: 6-9 mm beroende på dimension.

Även rektangulära slipers och fyrkantiga former.

35% starkare än traditionell trästolpe (rapport från fullskalatest mot förfrågan).

Uppskattad livslängd: 60-80 år.

Korrosions- och underhållsfri.

Globala målen

2015 antog FN:s medlemsländer de 17 Globala målen för hållbar utveckling.

Vår omvärld förändras – WOPAS levererar!

Punkt 3 – Genom att inte avge damm eller kemikalier (punkt 3.9) påverkas arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande positivt.

Punkt 6 – Giftfrihet ger förutsättningar för rent vatten.

Punkt 9 – WOPAS stolpe är kompatibel med befintliga metoder och har förlängd livscykel för minskad materialanvändning.

Punkt 12 – WOPAS består av ca 85% förnybart material, och av 15% polyeten så är

2/3 återvunnen, som dessutom går att återvinna på nytt. Det blir svårt att slå i en livscykelanalys. WOPAS levererar i den cirkulära ekonomin.

Punkt 13 – Genom 85% trä binder WOPAS- stolpen CO2, som till skillnad från impregnerat trä kan materialåtervinnas.

Punkt 14 – Giftfri, ingen biocid.

Punkt 15 – Giftfri, ingen biocid

Gör som

Munck Havne & Anlæg, Vordingborg Kommune, EON, Fjøssystemer, Hallingdal Kraftnett, Trondheim Havn, Eidsiva, Vattenfall, Sundsvall Elnät, Linde Energi, Arne Rød & Co, Glitre Energi, Ale El, TrønderEnergi, Halden kommun, Hamn & Sjö, Benholm Entreprenad, GDA Dykeriteknik, Tallerud Håndverk, Mjörns Motorbåtssällskap, Seløy Kystferie, Arvika Teknik, Kungälv Energi, Vara Energi, Hemab och många fler.

Nyheder fra leverandør
Kampagner
WOPAS AS
Produkter

Pæle, stolper, lysmast, slipers – fri fra giftstoff och korrosion – lång livslängd – bæredygtig!, PE-plast och trä – WOPAS – Wood Plastic Systems

Referencer

DK: första leverans april 2019 till Munck Havne & Anlegg, installation på Lyö, samt Vordingborg kommune Nordhavn. 

Medlemsrabat
1

Som medlem i FLID, och om du beställer i god tid så att vi når turbil/samlastning, så erbjuds WOPAS fraktfritt (olossat)  under 2019 och 2020.