Limfjordens oase for sejlerfolket fylder 60 år

Sundby Hvorup Sejlklub er en privat havn, hvor godt kammeratskab, sammenhold og lyst til at deltage i fællesskabet med vedligeholdelse af klubben, er med til at holde Limfjordens oase ung.

Sundby Hvorup Sejlklub er i dag blevet til en flot svane, siden fremsynede mennesker i 1962 lagde grunden til det klubben er i dag.  Det er en velfungerende klub, hvor respekt for de værdier, der blev etableret, stadig går hånd i hånd med en fortsat udvikling af såvel havn, som de mennesker, der færdes der.

 

Manglede et sted til bådene

Bådejere, i den gamle Sundby Hvorup Kommune manglede et sted til bådene, når de ikke var ude at sejle. Nørresundby Sejlklub blev så stor, at de ikke kunne optage flere medlemmer og det bevirkede at de medlemmer, der boede i Sundby Hvorup Kommune, blev opsagt.

På dette tidspunkt, før 1962, var søen ØK’s lergrav, hvorfra tipvogne kørte ler til Cementfabrikken Danmark, beliggende der, hvor Petersværk Betonvarer senere fik til huse.

Cementfabrikken Rørdal, i dag Portland, opkøbte cementfabrikken Danmark og efter et mageskifte mellem Portland og Nr. Uttrup Teglværk, der var gået konkurs, blev Sundby Hvorup sejlerne spurgt, af konkursboet, om de ville købe området og arbejdet med at skaffe midler til købet gik i gang.

Lergraven blev stillet til rådighed uden vederlag og dermed startede SHS den 14. december i 1962 og kunne indlede sin første sæson i 1963.

I 1984 blev SHS herre i eget hus, da klubben købte arealet af Aalborg Portland. De 328.000 kroner til købet blev fremskaffet ved, at hvert medlem betalte 4.000 kroner, et beløb nye medlemmer stadig betaler for at komme ind i klubben.

 

Det er jo en skøn oase

– Nej, hvor har I det flot her i klubben, det er jo en skøn oase.

Sådan lyder det ofte fra gæstesejlere og andre der besøger Sundby Hvorup Sejlklub.

Men det er en status der kun kan holdes gennem de hjælpende hænder fra de mange medlemmer, der hver mandag møder op til mandagsarbejde med reparationer, vedligehold og forefaldende arbejde. Det holder klubben i topform og giver et godt sammenhold og kammeratskab. Der møder mellem 20 og 30 medlemmer op hver mandag for at give en hjælpende hånd med, og efter endt arbejde er der fællesspisning i klubhuset. Det giver et godt sammenhold og nye medlemmer lærer hurtigt klubbens puls og ”gamle” medlemmer at kende.

 

Spækhugger gjorde klubben landskendt

Sundby Hvorup Sejlklub, blev i år landskendt, da en spækhugger havde et midlertidigt rekreationsophold i Limfjorden ud for sejlklubben. Pressen var på plads og det trak i hundredvis af mennesker til, der udover et lille kig til spækhuggeren også fik et pust af oasen SHS.

Sundby Hvorup Sejlklub har plads til cirka 89 både og har udover en senior, også en juniorafdeling.

Udover et velfungerende klubhus, er der gennem tiden blevet opført to store bådhaller, hvor cirka halvdelen af bådene kan opbevares om vinteren. I modsætning af mange andre klubber, har SHS ingen ledige pladser, men til gengæld en venteliste på at blive optaget. SHS er medlem af Frihavnsordninger.

 

Bestyrelsen i jubilæumsåret

Formand Jan Lildal. Næstformand Lars Winther Even. Pladsmand Søren Risager. Bådinspektør Flemming Gravesen. Kasserer Linda Bruun. .Juniorleder Rasmus Glyø. Sekretær Claus Ejlertsen.

Sundby Hvorup Sejlklub fejrer 60 års jubilæet med en reception, torsdag den 14. december 2022 fra klokken 14.00 til 17.30 i klubbens lokaler, Sundholmen 2B, Nørresundby.

FLID ønsker et stort tillykke med jubilæet og god vind fremover.