Foto: Alternativ placering på Middelgrunden

FLID opfordrer Folketinget til at forbedre projekt Lynetteholm

Sejlsport og rekreativ sejlads bliver tabere, hvis Lynetteholm hastes igennem. Der er stadig mulighed for at beslutte væsentlige forbedringer, og dem peger FLID på, sammen med lystbådehavnene i Københavns Havn og de øvrige organisationer knyttet til vandet.

Høringssvar om ændring af anlægslov for Lynetteholm

Lynetteholm vil med et slag gøre sejlads ud af Københavns Havn meget vanskelig og farlig for lystog sportssejlere. Ind- og udsejling af Københavns Havn begrænses til kun et smalt løb, hvor godsskibe, krydstogtskibe, sejlbåde, kajakker og motorbåde skal dele den sparsomme plads. Det sker allerede i 2023, til trods for at højvandslukke først etableres om 20-30 år. Alle med kendskab til havnedrift og sejlads i Københavns Havn og i de Blå organisationer appellerer til, at By & Havns udkast og vurderinger ikke får lov til at stå alene tilbage.
Læs FLID’s høringssvar om ændring af anlægsloven

Notat om jordtransport: Sejl jorden med pramme i stedet for lastbiler!

Trods åbenlyse fordele ved transport af forurenet jord i pramme i form af mindre trængsel, færre ulykker, mindre forurening og mindre støj og slid gennem boligområder og centrum, vælger By & Havn at satse på lastbiler i Projekt Lynetteholm.
Læs notatet om jordtransport med pram, fremfor lastbiler gennem byen

Prospekt: Undersøg Middelgrunden som alternativ placering

Vi opfordrer til, at man processen også belyser mulighederne for, om Middelgrunden som deponi og fremtidigt byområde, er en bedre løsning. Byen kan klimasikres lige så godt, eller bedre, end i Lynetteholms-projektet. Den nye bydel på Middelgrunden kan få langt flere herlighedsværdier end Lynetteholmen, og sidst men ikke mindst vil det maritime fritidsliv – som er dybt forankret i byens sjæl – kunne sikres for de næste generationer.
Læs hele dokumentet om Middelgrunden som en alternativ placering til Lynetteholm

For yderligere information, kontakt venligst:

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID)

Jesper Højenvang, direktør. Telefon: 3052 8738 eller jesper@flidhavne.dk
Tom Elmer Christensen, specialkonsulent. Telefon: 2120 8889 eller tom@flidhavne.dk