Kystdirektoratets regler, klimatilpasning, inddrivelse af gæld og online betaling var de store emner ved FLID’s Efterårsseminar

Foreningen af Lystbådehavne I Danmarks årlige Efterårsseminar blev afholdt den 23. november i Vingstedcenteret, v. Vejle. Der var stor gensynsglæde mellem havnefolk og kollegaer, der endelig kunne mødes og dele deres viden og erfaringer med hinanden.  På den faglige del af programmet stod en række højaktuelle emner, der optager havnene i denne tid:

Kystdirektoratet: Sådan administrerer vi havnenes forhold

Blandt foredragsholderne var Hans Erik Cutoi-Toft, der berettede om stramning af reglerne i Kystdirektoratets administrationsgrundlag for søterritoriet. Et emne, der berører alle havne, som ønsker at udvide eller bygge ny.

Jura: Inddrivelse af gæld og efterladte både

Henrik Frandsen fra DLA Piper fortalte om lystbådehavnenes muligheder for at inddrive gæld og introducerede på samme tid en ny vejledning til havnene. Foredraget berørte derudover proceduren som efterladte både, som er til gene mange steder i de danske lystbådehavne.

Klimatilpasning: Hvad er fremtidens løsninger?

Hvordan vil havne og byer i fremtiden sørge for at ruste sig mod klimaforandringer? Det svarede projektchef fra Niras, Christian Helledie på. Her kom han også ind på økonomien i at skulle indlejre klimatilpasning i fremtidige byggeplaner.

Online betalingsløsninger: Erfaringer fra havnene

To havne fremlagde deres erfaringer med anskaffelse og drift af online betalingssystemer. En jungle for mange, og derfor var der stor interesse for at høre om praktiske eksempler på gode løsninger og naturligvis, de dyrekøbte erfaringer, der kan følge med.

Her er det Frederik Bilsted Pedersen, havnefoged for Ballen, Mårup og Langør havne på Samsø, der uddelte erfaringer med deres betalingssystem …

…..nedenunder, Henrik Bonde fra bestyrelsen i Glyngøre Sejlklub, der driver havnen, som fortalte om deres erfaringer med online betaling.

Lystbådehavnenes folkemøde

Igennem dagen blev der netværket og delt erfaringer med kollegaer i branchen.

Se præsentationerne fra dagen her

Tak for det flotte fremmøde til alle deltagerne.