Flere tursejlere skal finde i havn på småøerne

Et nyt ø-univers på Havneguide.dk inviterer sejlerne til magiske oplevelser på Småøerne. Her på Havneguide.dk er et nyt ø-univers netop søsat, der skal inspiration til sejlerne til ø-oplevelser på sejlerferien eller weekendturen. At sejle til de små øer er nemlig noget ganske særligt. Her mærker man den rigtige fornemmelse af god tid, gæstfrihed og et velfortjent pusterum, hvor man kan fordybe sig i øen og dens særlige naturoplevelser og kendetegn. Bag initiativet står ø-foreningen LAG Småøerne og Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID). Indsatsen udmønter sig i et online sejlerunivers kaldet Småøerne – sæt kursen mod de danske ø-havne, der lanceres på platformen Havneguide.dk.

Her kan I se sejleruniverset Småøerne: https://www.havneguide.dk/smaaoeerne 20 danske småøer (med i alt 21 ø-havne) er p.t. med i sejleruniverset Småøerne, der skal tiltrække flere gæstesejlere. Det er småøerne Endelave, Tunø, Hjarnø, Anholt, Fur, Sejerø, Fejø, Femø, Nekselø, Agersø, Bågø, Aarø, Drejø (2 ø-havne), Omø, Askø, Avernakø, Lyø, Strynø, Skarø, Hjortø.

Søren Noes er formand for ø-foreningen LAG Småøerne og bosiddende på Hjarnø, og for ham er det nye sejlerunivers Småøerne et vigtigt initiativ, fordi lystsejlerne og de små lystbådehavne spiller en vigtig rolle på øerne: – Med det nye sejlerunivers Småøerne inviterer vi sejlerne til vore øer. Vi ønsker som landsdækkende organisation at hjælpe havnene. For os er det vigtigt, at havnene klarer sig godt, for ø-havnen er ikke bare en forretning, men et mødested. Det er der, vi som øboere mødes og det er der, vores færger lægger til og nogle af os selv har en båd liggende, siger Søren Noes og fortsætter: – Sejlerne er med til at skabe en god stemning på havnen, uanset om de bliver en enkelt nat eller flere dage.

Vi har brug for turismen på øerne og de sejlere, der handler lokalt og spiser på vores cafeer og små restauranter, de er med til at holde liv i vores ø-samfund, slutter Søren Noes. LAG Småøerne er småøernes lokale aktionsgruppe (LAG). Foreningen gennemfører og støtter som landsdækkende ø-organisation projekter på 27 småøer. I 2020 og 2021 står foreningen bag projekt Ø-HAVNEN, som støtter udviklingen på en række lokale havne.

Ø-havne med økonomisk betydning

Småøerne er betegnelsen for øer med mellem 20 og 900 fastboere, plus ”det løse” af sommerhusejere, turister og ø-elskere af forskellig slags. Anduver du en ø-havn, er man med det samme midt i ø-livet. Tæt på den lille, lokale købmand, vejboden, gårdbutikkerne, ø-skolen, markvejen, venligheden, og ofte er øerne legeplads for nye ideer, herunder aktiviteter i naturen og lækre ø-delikatesser. – Vi er meget positive over, at LAG Småøerne har skærpet indsatsen overfor ø-havnene. I en samlet indsats, når øerne længere ud markedsføringsmæssigt ved fælles hjælp, end hver for sig. Vi ved, at de mindre ø-havne har en afgørende betydning for øens økonomi og for livet på de små øer og det er meget positivt, at vi nu har fået beskrevet de små, idylliske ø-havne til inspiration for lystsejlerne, siger Jesper Højenvang, direktør i FLID.

Nyt: Sejl på Ø-hop

20 danske småøer (med i alt 21 ø-havne) er p.t. med i sejleruniverset Småøerne, der skal tiltrække flere gæstesejlere. I sejleruniverset på Havneguide.dk er hver ø-havn beskrevet med udgangspunkt i øens særlige kendetegn og med mere information til sejlerne om den enkelte ø-havn. Desuden er sejleruniverset krydret med nyttige turforslag til ø-hop i de forskellige farvande. Flere steder i landet ligger øerne inden for overkommelige og korte sejldistancer, så flere spændende småøer kan udforskes i sejlerferien, eller weekendturen.

FAKTA OM SEJLERUNIVERSET

”SMÅØERNE – Sæt kursen mod danske ø-havne” Om ø-havnene

Der er 27 øer, som kvalificerer sig som småøer ud af Danmarks i alt 400 øer. En småø har mellem 20 og 900 faste beboere. På 25 af de 27 småøer findes der små eller store ø-havne med plads til gæstesejlere i en eller anden målestok. Mandø har ingen havn, og Egholms Havn er forbeholdt færgen og nogle få lokale både. Den største småø-havn finder man på Anholt (250 bådepladser), og blandt de mindste, finder man havnene på Barsø og Hjortø. Læs mere på hjemmesiden: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/

Om LAG Småøerne

LAG Småøerne er småøernes lokale aktionsgruppe (LAG). Foreningen gennemfører og støtter som landsdækkende ø-organisation projekter på 27 småøer. I 2020 og 2021 står foreningen bag projekt Ø-HAVNEN, som støtter udviklingen på en række lokale havne. Projekt Ø-HAVNEN: Forretning, samarbejde og udvikling hos småøernes havne er støttet med midler fra Bolig- og Planstyrelsens Landdistriktspulje samt med EU-midler fra det danske LAG-program. www.lag-småøerne.dk Om FLID og Havneguide Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) har 286 medlemshavne. FLID driver Havneguide.dk, der er en online havneportal, der viser alle lystbådehavne i Danmark.

Her finder sejlerne inspiration og nyttige oplysninger om faciliteter, priser, havnekort, oplevelser og seværdigheder nær havnen. Havneguide.dk anvendes af både danske, tyske, svenske og norske brugere.

Sejleruniverset Småøerne findes under menupunktet Sejlads i Danmark, på forsiden af Havneguide.dk – https://www.havneguide.dk/smaaoeerne