Plastholdige fiskenet skal genanvendes. Anbefalingerne fra Miljøministeren er, at lystbådehavne henviser plastholdigt fiskeudstyr til den kommunale genbrugsplads. Foto: Tom Elmer Christensen

 

Plast i fiskeredskaber skal genanvendes

EU og den danske regering vil genanvende så meget plast, som muligt. Især fiskeredskaber indeholder mange plastfibre. Det bliver producenter og forhandlere af fiskeredskaber, der skal finansiere indsamlingen af de brugte fiskeredskaber. Men det skal gøres klogt, så vejen fra erhvervsfisker og fritidsfisker til plastfabrikken bliver så enkel og ubureaukratisk som mulig. 

Af Tom Elmer Christensen, tom@flidhavne.dk

Ny indsamling på vej

FLID har, sammen med andre organisationer med tilknytning til havne og fiskeri, deltaget i Miljøstyrelsens arbejdsgruppe “Samarbejdsforum for fiskeredskaber”. De store fiskerihavne har allerede en ordning, hvor de indsamler slidte garn, trawl og andet fiskeudstyr. Det repareres og genanvendes, da nyt udstyr er meget dyrt.

Men for lystbådehavne og mindre erhvervs- og fiskerihavne har det været svært at vurdere mængden af kasseret udstyr. Både lystfiskere og producenter har længe syntes, at den opgave kunne lystbådehavnene klare og herefter få udgifterne refunderet. FLID var ikke enig, af flere årsager. Dels fordi havnene skulle sørge for container og opbevaring af net i de længere perioder.

Lystbådehavne berøres mindst muligt

Det er lykkedes at nå til enighed om en meget enkel indsamling af plastholdige fiskeredskaber, fra lystbådehavne og havne med enkelte bi-erhvervsfiskere. Dels er de skønnede mængder meget små, dels ville producenterne ikke indsamle de meget små mængder fra et stort antal lystbådehavne.
Så anbefalingen fra udvalget til Miljøministeren er, at lystbådehavne og mindre fiskerihavne ved opslag på affaldspladsen og på havnekontoret henviser plastholdigt fiskeudstyr til den kommunale genbrugsplads. 
Lystbådehavnen skal altså ikke selv opstille container til fiskegarn, bøjer og fiskeliner. Indsamlingsordningen ventes sat i gang i 2022. Opfisket efterladt fiskeudstyr fyldt med tang, metal og andet, skal stadig bortskaffes som “Andet Affald” (forbrænding).