2021 blev igen en travl sejlersæson. Som i de sidste fire år, tæller antallet af overnatninger i danske lystbådehavne over en million.

Af Trine Larsen, trine@flidhavne.dk

Danskerne valgte at sejle i sommerferien, i stort tal, næsten på niveau med sæsonen i 2020. Dog er der sket et lille fald i danske overnatninger for juli måned. Man kan måske fore stille sig, at nu da grænserne igen er åbnet mere op, har flere valgt at holde ferie i udlandet igen. I stedet har man sejlet i ydermånederne, maj, juni, august og september. Det ses af tallene, at f.eks. september i år var bedre end sidste år. Tallene er fra Danmarks Statistik, som havne indberetter til flere gange om året. Tallene er et godt billede på, om der er sket en stigning eller fald i antal overnatninger. Dog bør det læses med det forbehold, at ikke alle havne har indberettet deres tal, idet det ikke er obligatorisk at opgive havnens besøgstal til Danmarks Statistik.

Udenlandske gæster

Heldigvis kunne udenlandske gæster i år sejle ind i landet uden at forhåndsreservere, som i 2020. For de tyske sejleres vedkommende, så nærmede antallet af gæsteovernatninger sig niveauet, som i 2019, før Corona. Det samme gælder for hollænderne, der igen sejlede til Danmark i 2021. Svenskerne og nordmændenes besøgstal halter stadig. Sammenligner man de svenske og norske overnatninger med rekordsommeren 2018, så mangler halvdelen af de svenske besøg, og for nordmændenes vedkommende, mangler tre fjerdele af de norske overnatninger. En streg i regningen for især de nordjyske havne, der er dybt afhængig af besøg fra de norske Sejlere.