I kølvandet på Corona er hygiejne, afstand og tryghed stadig noget, der optager danske og især udenlandske turister. Tre havne på Nordsjælland har hen over sommeren 2021 sat en måler på havnenes toiletter og håndvaske, for at aflæse, hvornår der er brug for rengøring. Det sker som en del af et nyt pilotprojekt, der fremover skal gøre det lettere for turisterhvervet at håndtere Coronaudfordringerne.

Af Trine Larsen, trine@flidhavne.dk

Bag projektet står VisitNordsjælland sammen med en række partnere, er har taget initiativ til projektet Tourist – Stay Safe. I projektet stilles der skarpt på turisternes krav om tryghed og god hygiejne, og det kan være alt lige fra rengøring til at sikre bedre afstand.

Teknologi er en del af løsningen

Som en del af projektet er en række nordsjællandske turistaktører blevet tilbudt at teste forskellige teknologier, automatiseringer og digitale løsninger. F.eks. har en campingplads testet en ny app til bestilling af morgenmad, et madmarked har testet en persontæller, for at måle antallet af besøgende, og på et museum har en UV-boks ved hjælp af ultraviolet lys vist, at man kan fjerne bakterier og vira fra f.eks. nøgler og entrékort. I Hundested, Rungsted og Frederiksværk har man gennem sommeren målt vandforbruget med intelligente vandsensorer, monteret på havnens toiletter og håndvaske. Sensorerne har målt tusinder af skylninger, der er registeret i en database. Dermed kan havnefogeden se, hvornår og hvor, der er brug for rengøring.

Win-Win for havnen og Corona-sikkerhed

Projektet er ikke så tosset endda, ifølge havnefoged Søren Brink på Hundested Havn: – Vi har testet 10.000 skyl, og det viser sig, at de er centreret om nogle ganske få toiletter. Vi kan se, om der er behov for ekstra rengøring, og om et toilet ”løber”. Vi vil nu evaluere på, at toiletterne bruges meget forskelligt, for dermed kan vi næste år differentiere vores indsats på toiletterne med rengøring, afspritning og lukketider, så vi kan optimere nogle toiletter og måske spare andre steder. Så vi kan faktisk se både en gevinst for at undgå sygdomme fremover, men også en gevinst i vores daglige drift, fortæller Søren Brink.
Også i Frederiksværk og Rungsted lystbådehavne hilser man projektet velkommen, selvom der i de havne undervejs opstod tekniske vanskeligheder, da løsningen var helt ny og ikke færdigudviklet. Her venter man i skrivende stund på de sidste målinger.

God sæson – dyr rengøring

FLID er partner i projektet. Havnene har klaret Corona-udfordringerne flot, med hårdt arbejde og ekstra rengøring. Kravet om rengøring kommet for at blive, men det har også været en dyr affære for mange havne, mener man hos FLID:
– Vi har oplevet et stort besøgstal i havnene de sidste to år, hvor mange danskere søgte mod havnene. Vi er i den heldige situation, at det i vores turismeform er nemmere at holde afstand, her er frisk luft, og man overnatter i hver sin båd, uden nødvendigvis at komme i berøring med andre. Alligevel har succesen været dyr for mange havne. De har haft udgifter til ekstra rengøring, og det har været forbundet med øget ressourcer til personale og materialer. Forhåbentligt kan projektet komme os alle til gavn med viden om smartere måder at løse udfordringerne på, når en pandemi som Corona eller dens efterdønninger rammer, siger Jesper Højenvang, direktør for FLID.

Håndbog med tips og løsninger

Resultater og erfaringer fra projekt Tourist – Stay Safe samles i en håndbog, der deles med resten af Danmark til gavn for hele turisterhvervet.
Tourist – Stay Safe håndbogen kan hentes på VisitNordsjællands hjemmeside, og i FLID’s Vidensbank fra medio december 2021.

Projektet – Tourist Stay Safe

– er et samarbejde mellem VisitNordsjælland, Dansk Kyst- og Naturturisme, Aalborg Universitet, INVIO (Innovationsnetværk for Oplevelseserhverv) og FLID (Foreningen for Danske Lystbådehavne). Det toårige projekt, som løber indtil udgangen af året, er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses såkaldte Kickstartpulje.

Foto: Asger Ladefoged, Scanpix Ritzau.