FLID får opbakning fra de konservative – og modtager en åbning fra Erhvervsminister Morten Bødskov

Af: Merete Ettrup, merete@flidhavne.dk

FLID – Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, anbefaler at ændre den nuværende Naturskadeordning, så lystbådehavne bliver omfattet af mulighederne for erstatning. Det er nødvendigt at revurdere negativlisten og ændre indholdet, så punkt 8: Havne- og kajanlæg, samt punkt 15: løsøre placeret på havne- og kajanlæg” fjernes fra negativlisten §4, stk. 2 (i LBK nr. 1184 af 15/08/2022).

Efter oktober stormfloden i 2023, opgjorde lystbådehavnenes brancheforening i en spørgeskemaundersøgelse, at de ramte havne havde skader for mere end 90 mio. kr. tilsammen. Skader, der efter nuværende regler ikke bliver dækket af Naturskaderådet.

Havnene havde forberedt sig godt på stormen, men de skader, der sker ved de meget ekstreme situationer, som stormene i vinter, kan de ikke sikre sig imod – heller ikke økonomisk. Derfor er det helt centralt at revurdere negativlisten.

Opbakning fra Mette Abildgaard (C)

FLID får opbakning fra konservatives Mette Abildgaard i et debatindlæg i Berlingske, hvor hun peger på, at havnene lige nu ikke er fremtidssikret, og er i fare for at lukke efter næste stormflod. Overfor TV2 Kosmopol bekræfter hun, at hun mener, at Folketinget skal se på hvordan de politisk, med økonomisk hjælp, kan fremtidssikre lystbådehavnene:

– Jeg kommer til at stille de relevante ministre nogle spørgsmål i forhold til denne her sag. Hvad kan vi gøre for at øge havnenes dækning? Hvad vil ministeren være med til? Og så kommer jeg selvfølgelig til at bringe det op, når vi sidder i forhandlinger. Der er planer om, at der skal laves yderligere klimatilpasningsplaner, hvor det vil være helt oplagt at inddrage havnene, så vi kan nå i mål med det her, udtaler Mette Abildgaard til TV2 Kosmopol.

Mette Abildgaards debatindlæg peger på noget helt centralt, som FLIDs 305 medlemshavne er meget optaget af. Stormfloder rammer hårdt, og tilfældigt. De havne, der ikke blev ramt i denne omgang ved, at det kan ske næste gang. Havnene har forberedt sig på voldsomt vejr, men de skader, der sker ved de meget ekstreme situationer, kan de ikke sikre sig imod – heller ikke økonomisk. Derfor er det helt centralt at blive ved med at slå fast, sådan som Mette Abildgaard peger på, at havnene lige nu ikke er fremtidssikret, og er i fare for at lukke, efter næste stormflod.

FLID modtager politisk åbning

FLID var i april til foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, hvor politikerne fik fremlagt fakta om havnenes økonomiske stilling ovenpå stormfloden. Efterfølgende har Erhvervsministeren skriftligt redegjort for Stormflodsordningens historik, og tilkendegivet en åbning for at imødekomme FLIDs opfordring om at dække havne-og kajanlæg:

– I forlængelse af drøftelserne med Folketingets partier om stormfloderne i 2023 og erfaringerne herfra, har jeg igangsat et arbejde om eventuelle ændringer af stormflodsordningen, herunder dækning af havne- og kajanlæg, hedder det i et svar fra Erhvervsministeren af 15. maj 2024.

Link til Mette Abildgaards Facebook-opslag

Link til TV2 Kosmopols omtale af Mette Abildgaards opbakning

Havneguide.dk opfordrer FLID sejlerne til at støtte havnene.

Foto: FLIDs formand Bent Ole Jonsen, og direktør Jesper Højenvang til foretræde på Christiansborg. Privatfoto