Friluftsrådet / Blå Flag

Blå Flag er en internationalt miljømærkningsordning som sikrer dig gode oplevelser ved strand og havn. Vi arbejder for at beskytte og passe godt på vores fælles hav- og kystmiljø.

Hvordan?
Vi tildeler det Blå Flag til de strande og havne som gør en ekstra indsats for miljøet eller forsøger at højne strandens eller havnens standard. Samtidig oplyser vi om livet og miljøforholdene langs kysterne og i havet og hvordan vi kan bruge naturen på den mest hensigtsmæssige måde. Der arbejdes med følgende områder:

  • Miljøindsats og vandkvalitet
  • Miljøinformation
  • Drift, sikkerhed og faciliteter
  • Sikkerhed

Det er kriterier indenfor disse områder en strand eller havns ansøgning til Blå Flag vurderes ud fra. For at sikre kvaliteten skal man ansøge om det Blå Flag hvert år.

Kampagner
Kategorier:
Friluftsrådet / Blå Flag
Produkter

Miljøordning, Formidling af natur og kystmiljøet, Oplevelser i naturen, Oplevelser ved kysten